กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ ณ วังสระปทุม

  กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์

วันนี้ (16 มี.ค.65) เวลา 09.12 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมสามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์