กทพ. ปรับปรุงกายภาพหน้าด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช รองรับ M-Flow แล้วเสร็จ

กทพ. ปรับปรุงกายภาพหน้าด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช รองรับ M-Flow แล้วเสร็จ

กทพ. ปรับปรุงกายภาพหน้าด่านจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางตามปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตามที่ กทพ. ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-Lane Free Flow : M-Flow) โดยร่วมกับกรมทางหลวงในการบูรณาการให้เป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) บนทางพิเศษในระยะที่ 1

ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน ประกอบด้วย

  1. ด่านสุขาภิบาล 5-1
  2. ด่านสุขาภิบาล 5-2
  3. ด่านจตุโชติ

โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 2 ด่าน คือ ด่านสุขาภิบาล 5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2

ล่าสุด กทพ. ได้ปรับปรุงกายภาพหน้าด่านจตุโชติจนแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางตามปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้

    - ด่านจตุโชติ ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดที่ ช่อง 1-2-3 และใช้บัตร Easy Pass ที่ช่อง 4-5-6
    - ด่านสุขาภิบาล 5-1 ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดที่ ช่อง 1-2 และใช้บัตร Easy Pass ที่ช่อง 3-4-5-6
    - ด่านสุขาภิบาล 5-2 ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดที่ ช่อง 1 และใช้บัตร Easy Pass ที่ช่อง 2-3
 

ทั้งนี้ กทพ. มีกำหนดเปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระยะที่ 1 บนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่านดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2565


M-Flow สะดวก ง่าย ชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้น เพิ่มเวลาความสุขของปลายทางด้วย M-Flow