มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชายแดนใต้

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชายแดนใต้

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชายแดนใต้

ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โปรดให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสำเร็จนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีรับมอบโรงครัวพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชายแดนใต้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชายแดนใต้

มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.65 รวมระยะเวลา 5 วัน ซึ่งจะผลิตอาหารวันละ 5,000 กล่อง รวมทั้งสิ้น 25,000 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับเมนูอาหารเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 ได้แก่ ข้าวมันไก่ ข้าวหมกไก่ และไก่ผัดขมิ้น นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ทั้งสิ้น 5,000 กล่อง 

แบ่งเป็น ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตำบลบูเกะตา อำเภอแว้ง จำนวน 500กล่อง ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จำนวน 700 กล่อง ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จำนวน 1,800 กล่อง และในพื้นที่จังหวัดยะลา ตำบลละแอ อำเภอยะหา จำนวน 1,000 กล่อง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จำนวน 1,000 กล่อง ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชายแดนใต้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชายแดนใต้