กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2564 " ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2564 " ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2564" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งจัดขึ้น ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

วันนี้ (3 ธ.ค.64) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2564" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งจัดขึ้น ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2564 " ผ่านสื่อออนไลน์

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2564 " ผ่านสื่อออนไลน์

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2564 " ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2564 " ผ่านสื่อออนไลน์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) 2564 " ผ่านสื่อออนไลน์