"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 1,310 ราย ATK อีก 1,358 ล่าสุดตายอีก 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 1,310 ราย ATK อีก 1,358 ล่าสุดตายอีก 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่มอีก 1,310 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,358 ราย พื้นที่ศรีราชามากสุด เสียชีวิตอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 45 ราย

"โควิดวันนี้" 26 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,310 ราย พื้นที่ศรีราชามากสุด ไม่รวม ATK อีก 1,358 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 45 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" 26 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,310 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 92 ราย สะสม 2,320 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 557 ราย

2. CLUSTER บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย

3. CLUSTER บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 11 ราย

4. CLUSTER บริษัท สยาม โคเค็น จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย

5. CLUSTER บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย

6. CLUSTER บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด อ.พานทอง 3 ราย สะสม 28 ราย

7. CLUSTER บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 3 ราย สะสม 59 ราย

8. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 44 ราย

9. บุคลากรทางการแพทย์ 18 ราย

10. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย ดังนี้
      10.1 กทม. 5 ราย
      10.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย
      10.3 จังหวัดเพชรบุรี 2 ราย
      10.4 จังหวัดชัยนาท 1 ราย
      10.5 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
      10.6 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย
      10.7 จังหวัดมุกดาหาร 1 ราย
      10.8 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    11.1 ในครอบครัว 287 ราย
    11.2 จากสถานที่ทำงาน 152 ราย 
    11.3 บุคคลใกล้ชิด 43 ราย 
    11.4 ร่วมวงสังสรรค์ 5 ราย

12. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 73 ราย 

13. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 564 ราย

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 1,310 ราย ATK อีก 1,358 ล่าสุดตายอีก 2

 

 

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดชลบุรี

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 784,896 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,519 คน (อัตราป่วย 575.75 ต่อแสนประชากร) ไม่มีปอดอับเสบ, ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ราย (0.13 ต่อแสนประชากร) และไม่มีเสียชีวิต

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,884,855 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ  8,555 คน (อัตราป่วย 453.88 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยปอดอับเสบ 20 ราย (1.06 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 5 ราย (0.27 ต่อแสนประชากร) และเสียชีวิต 7 ราย (0.37 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 95,418 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 348,880 คน รวม 444,298 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,064 คน  (อัตราป่วย 1,320.45 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยปอดอับเสบ 19 ราย (4.28 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 9 ราย (2.03 ต่อแสนประชากร) และเสียชีวิต 17 ราย (3.83 ต่อแสนประชากร)

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน), ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564), พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 62 ปี, รายที่สองอายุ 71 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564, รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่ 3 จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 1,310 ราย ATK อีก 1,358 ล่าสุดตายอีก 2

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี