เช็ค! ความช่วยเหลือ คนไทยในยูเครน- รัสเซีย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

เช็ค! ความช่วยเหลือ คนไทยในยูเครน- รัสเซีย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างยูเครนและรัสเชีย ส่งผลให้รัฐบาลยูเครนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

“กรมการจัดหางาน”ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ถึงสถานการณ์ในประเทศยูเครนและรัสเซีย เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ต่อไปยังคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานประเทศยูเครนและสหพันธรัฐรัสเซียทราบสถานการณ์ก่อนตัดสินใจเดินทาง

  • ระงับคนไทยไปทำงานในยูเครน

ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในประเทศยูเครน จำนวน 139 คน เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 126 คน และทำงานประเทศรัสเซีย จำนวน 441 คน เป็นสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 406 คน ทั้งหมดเป็นแรงงานที่เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง และ Re-entry  ซึ่งหากมีประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการอพยพคนไทยกลับประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับแรงงานไทย ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และได้รับผลกระทบจนต้องเดินทางกลับประเทศจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ รายละ 15,000 บาทตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ.2549

โดยให้จ่ายเงินจากกองทุน สงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้ว

 

  • เช็คข้อมูลญาติพี่น้องทำงานที่ยูเครน

สำหรับผู้ที่มีญาติพี่น้องทำงานอยู่ที่ประเทศยูเครนในขณะนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศยูเครน สามารถติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัด หรือสำนักงานแรงงาน หรือติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หมายเลข +48-696-642-348 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อผ่าน E-mail : [email protected]

นอกจากนั้น ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแรงงานไทยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน หรือเดินทางเข้าโปแลนด์เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  • 3 แนวทางนำคนไทยจากยูเครน กลับไทย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในยูเครนมีความตึงเครียด ซึ่งไทยหวังว่า จะใช้การเจรจาทางการทูตแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี สำหรับการเตรียมการช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในยูเครน ซึ่งมีประมาณ 250 คนนั้น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ กรมการกงสุล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเตรียมการแล้ว และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เบื้องต้นได้เตรียมแผนการอพยพคนไทยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 การเช่าเหมาลำออกจากยูเครนโดยตรง

วิธีที่ 2 คือ อพยพคนไทยมารวมกันที่เมืองลวิฟ ซึ่งเป็นเมืองใกล้ชายแดนยูเครน หรืออาจจะอพยพต่อไปยังกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

วิธีที่ 3 คือ การเช่าเหมาลำจากประเทศไทย ไปรับคนไทยที่เมืองลวิฟ หรือไปรับคนเมืองวอร์ซอ ซึ่งขณะนี้ทั้งการบินไทย และกองทัพอากาศได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว

 

  • รวมเบอร์ติดต่อดูแลคนไทยในยูเครน

นอกจากนั้น สถานทูตที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในยูเครน และเจ้าของกิจการที่เป็นนายจ้างแล้ว ซึ่งสถานทูตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือคนไทยทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยในขณะนี้ยังไม่มีคนไทยประสงค์ที่จะกลับประเทศไทย

พร้อมกันนี้ สถานทูตฯ อยู่ระหว่างเจรจากับกลุ่มแรงงานที่ใกล้จะหมดสัญญาจ้างภายใน 1-3 เดือนข้างหน้านี้ว่า ประสงค์จะกลับประเทศไทยก่อนหรือไม่

กระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน (เมืองลวิฟ)” (โรงแรม Цісар หรือ Tsisar ที่อยู่ Horodotska St, 65, Lviv, Lviv Oblast, Ukraine, 79000) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปประจำ เพื่อใช้เป็น

(1) ที่พักชั่วคราวของคนไทยในยูเครนที่จะเดินทางออกมาจากเมืองต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย

(2) ศูนย์ประสานงานกับฝ่ายยูเครนในการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน

ทั้งนี้ เมืองลวิฟจะเป็นฐานในการรวบรวมคนไทยในยูเครนจากพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการชั่วคราว เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน (จากเมืองลวิฟหรือเข้าโปแลนด์) หรือเดินทางกลับที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภัยในยูเครน

ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังติดต่อนายจ้างในเมืองต่างๆ โดยตรง เพื่อประเมินสถานการณ์และพัฒนาการความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปยังเมืองลวิฟเพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยที่ต้องการจะเดินทางมาเมืองลวิฟสามารถเดินทางมาได้

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูงทำให้มีคนจำนวนมากเดินทางไปยังเมืองอื่นโดยรถยนต์ส่วนตัว เริ่มมีการปิดถนนข้ามเมืองบางสาย ระงับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (เครื่องบิน รถไฟ) บริษัทรถเช่าทั้งในยูเครนและโปแลนด์ยังไม่กล้าให้บริการในขณะนี้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มีรถบัสไปรับคนไทยในเมืองหลักต่างๆ โดยทันทีเมื่อสถานการณ์อำนวย

ในระหว่างนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นายจ้างดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของลูกจ้างคนไทยอย่างเต็มที่ เช่น เตรียมอาหาร สิ่งของจำเป็น เตรียมเอกสารเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งหายานพาหนะที่สามารถหาได้ในพื้นที่ในกรณีที่จำเป็นต้องนำลูกจ้างคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้

ชาวไทยในยูเครน สามารถติดต่อสถานทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ที่ +48-696-642-348 (หมายเลขฉุกเฉิน) หากมีข้อสอบถามเติมสามารถติดต่อสถานทูต ณ กรุงมอสโก ได้ที่ +7 (495) 109 1199 ต่อ 2103/2015 หรือ +(7916) 939-2155 ในกรณีฉุกเฉิน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

  • คนไทยในรัสเซีย กลับไทยต้องทำอย่างไร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่า เรียนพี่น้องชาวไทยในรัสเซีย อุซเบกิสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และมอลโดวา ตามที่ในช่วงเช้าของวันที่ 24 ก.พ. 2565 มีข่าวสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศยูเครน โดยเฉพาะบริเวณเมืองโดเนตสก์ (Donetsk) และลูฮานสก์ (Luhansk) ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกและมีชายแดนติดกับรัสเซีย สถานทูตขอแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบยังเกิดขึ้นเพียงในประเทศยูเครนเท่านั้น

ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องชาวไทยในรัสเซีย และประเทศเขตอาณาของสถานทูต ใช้ชีวิตตามปกติ แต่อาจงดการเข้าไปอยู่ในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก และติดตามการประเมินสถานการณ์ในเพจสถานทูตไทย ณ กรุงมอสโก อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สถานทูตขอให้พี่น้องชาวไทยในรัสเซีย อุซเบกิสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และมอลโดวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองรอสตอฟ (Rostov Oblast) อาทิ เมืองรอสตอฟ ออน ดอน (Rostov-on-Don) ลงทะเบียนรายงานตัวกับสถานทูตที่ (คลิกที่นี่) เพื่อที่สถานทูตจะสามารถติดต่อและให้ความช่วยเหลือท่านได้ หากมีกรณีฉุกเฉิน

ขอฝากถึงคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานประเทศยูเครน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถพาไปทำงานที่ยูเครนและรัสเซียในขณะนี้ได้ เนื่องจากกรมการจัดหางานมีการระงับการอนุญาตเดินทางไปทำงานยูเครนชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย