พาณิชย์วางแผนรับมือวิกฤตรัสเซีย- ยูเครน ไม่ให้กระทบส่งออก

พาณิชย์วางแผนรับมือวิกฤตรัสเซีย- ยูเครน ไม่ให้กระทบส่งออก

“จุรินทร์ “สั่งการเกาะติดสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน โดยเฉพาะด้านการขนส่งไม่กระทบส่งออก พร้อมเข้าดูแลผู้ประกอบการทันทีหากติดขัดปัญหา

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างใกล้ชิด ไ และให้จัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในยูเครน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ไปยังรัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็นตลาดที่ไทยให้ความสำคัญ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์ผลกระทบด้านโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์และให้กรมฯเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมประสานและเผยแพร่รายชื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญตลาดรัสเซียและ CIS พร้อมกับร่วมมือกับสมาพันธ์ สมาคมด้านโลจิสติกส์ในการอำนวยความสะดวกหากพบปัญหาด้านโลจิสติกส์ โดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ พร้อมกันสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

นางมัลลิกา กล่าวว่า  ทั้งนี้ในปี2564 ไทยและ-สหพันธรัฐรัสเซีย  มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน  2,780 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว12.84 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปยังรัสเซีย มูลค่า 1,028 ล้านดอลลาร์ และนำเข้าจากรัสเซีย มูลค่า 1,752 ล้านดอลลาร์ สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังรัสเซีย 5 อันดับแรก คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป สินค้าส่งออกที่มีการขยายตัวสูง ในหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่ ยางพารา สิ่งปรุงรส อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง สินค้าที่ไทยนำเข้าจากรัสเซีย 5 อันดับแรก คือ น้ำมันดิบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องบิน เครื่องร่อนอุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ

ส่วนการค้าไทย-ยูเครน ในปี 2564 การค้าระหว่างไทย-ยูเครน มีมูลค่า 386.47 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 25.56 %  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปยังยูเครน มูลค่า 134.76 ล้านดอลลาร์ และนำเข้าจากยูเครน มูลค่า 251.71 ล้านดอลลาร์ สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังยูเครน 5 อันดับแรก คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยางผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก สินค้าที่ไทยนำเข้าจากยูเครน 5 อันดับแรก คือ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและ ผลิตภัณฑ์