เฮ! อนุมัติ 7,660 ล้าน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 64–65

เฮ! อนุมัติ 7,660 ล้าน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 64–65

เฮ! ครม.อนุมัติ 7,660 ล้านบาท โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 64–65 "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" 4 บาทต่อ ก.ก. ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ครม.อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 64–65 วงเงิน 7,660 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศประมาณ 3.8 แสนราย

โดยยังคงหลักการเดิมเช่นเดียวกับในครั้งที่ผ่านมา คือ กำหนดราคาประกันของปาล์มทะลาย หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" (อัตราน้ำมันร้อยละ 18) กิโลกรัมละ 4 บาท ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มอายุ 3 ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตแล้ว

ส่วนระยะเวลาการจ่ายเงิน "ประกันรายได้" จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – สิงหาคม 2565

ที่ผ่านมาโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 64 หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" รัฐบาลไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตลอดทั้งโครงการ

เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในการบริโภคและพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปาล์มทะลายมีราคาเฉลี่ยทั้งปี 64 อยู่ที่ประมาณ 6.9 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคา "ประกันรายได้" ที่กำหนดไว้ 4 บาทต่อกิโลกรัม ตลอดทั้งปี