นราธิวาส พร้อมเปิด รพ.สนาม หลังยอดผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น

นราธิวาส มีความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วย "โควิด-19" หลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสล่าสุดพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ซึ่งขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และข้อมูลล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนมกราคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อสะสมวันที่ (21 ก.พ.65) ผู้ป่วยรายใหม่ 96 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,039 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมจำนวน 1 ราย

ด้าน นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เผยว่าในส่วนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนั้น จากตัวเลขการติดเชื้อในแต่ละวันมีขึ้นๆลงๆ จากก่อนหน้านี้ยอดเป็น 0 มาหลายวัน แต่ด้วยสถานการณ์ภาพรวมแล้วไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ตัวเลขการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดนราธิวาสไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาท พอตัวเลขเริ่มสูงขึ้นเกินกว่า 50 ราย เราก็มองถึงต้นทุนที่เราเคยทำไว้ ในส่วนของ Community Isolation (CI) และในส่วนของโรงพยาบาลสนาม ซึ่งก่อนหน้านี้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็น 0 และศักยภาพของโรงพยาบาลรองรับได้ เราก็ขอมติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสในการปิดโรงพยาบาลสนามปิด Community Isolation (CI) ซึ่งในการปิดไปแล้วนั้น อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆยังอยู่พร้อม โดยสถานที่อาจจะมีอยู่บ้างที่สถานศึกษากลับมาใช้เป็นสถานศึกษาไปแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีความพร้อมอยู่ ซึ่งถ้าสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ เราคงต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยถึงแม้ว่าวันนี้ผู้ป่วยจะนิยมรักษาในระบบ Home Isolation ( HI ) แต่ก็น่าจะมีบางคนที่ไม่สะดวกที่อาจจะไปกระทบกับสมาชิกในครอบครัวก็อาจจะต้องเข้ากระบวนการของโรงพยาบาลสนาม นอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อขออนุมัติเปิดโรงพยาบาลสนามซึ่งเรามีอยู่ 3,700 กว่า ให้มีความพร้อมในการรองรับ ซึ่งเราจะพยายามในการที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยการรณรงค์การฉีดวัคซีนและปฏิบัติตามหลัก DMHTT สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น การล้างมือบ่อยๆ และขอให้ชาวนราธิวาสการ์ดอย่าตก

ขณะที่ นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เผยว่า ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในเรื่องเตรียมความพร้อมของ Community Isolation (CI) และ Home Isolation ( HI ) โดยทางเราจะดูแลเป็นลำดับแรกเนื่องจากคนไข้ 90% มีอาการที่ไม่นัดแต่ในกรณีที่ไม่สามารถอยู่ใน Home Isolation ( HI ) ได้ เช่น ในบ้านไม่เหมาะสมจะมีปัญหาเรื่องสถานที่ก็จะมาอยู่ร่วมกันเรียกว่า Community Isolation (CI) ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมไว้ 730 กว่าแห่งและอาจจะเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งตอนนี้ที่มีใช้ยังเหลืออยู่ และในส่วนของเตียงในการดูแลยังมีความพร้อม ในส่วนของสถานการณ์การติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยตัวเลขการติดเชื้อ โควิด-19 อยู่ที่ 50-100 ราย โดยทางเราได้มีมาตรการควบคุมโดยใช้มาตรการ NARA UP คือ New case ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับการดูแล 24 ชั่วโมง ATK ตรวจกลุ่มผู้มีอาการและสัมผัสเสี่ยงสูง Risk Group Vaccine ฉีดวัคซีนให้ครบทุกกลุ่ม admit Bed สำรองเตียงผู้ที่มีอาการรุนแรง และ UP Universal Prevention DMHTT สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น การล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น