"เงินเดือนข้าราชการ" เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินเดือน-บำนาญ โอนเข้าวันไหน

"เงินเดือนข้าราชการ" เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินเดือน-บำนาญ โอนเข้าวันไหน

เช็คไทม์ไลน์ "เงินเดือนข้าราชการ" เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างรัฐ รวมถึง ข้าราชการเกษียณ ผู้รับบำนาญ เงินโอนเข้าบัญชีวันไหน

ใกล้สิ้นเดือนแล้ว "ข้าราชการ" และลูกจ้างของรัฐ เตรียมกดเงินเดือน! เมื่อกรมบัญชีกลาง แจ้งรายละเอียด "เงินเดือนข้าราชการ" สำหรับ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ระบุวันโอนเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ คือวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนเดือนอื่นๆ ของปี 2565 จะมีการโอน "เงินเดือนข้าราชการ" เข้าบัญชี "ข้าราชการ" ในวันที่เท่าไหร่กันบ้าง? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงรวบรวมมาให้ เช็คกันดังนี้

ปฏิทินการจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ" และ "ค่าจ้างลูกจ้างประจำ" ปี 2565

 • มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

 • กุมภาพันธ์ 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 • มีนาคม 2565   เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

 • เมษายน 2565   เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

 • พฤษภาคม 2565   เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

 • มิถุนายน 2565   เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

 • กรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 • สิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
 • กันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
 • ตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

"เงินเดือนข้าราชการ" เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินเดือน-บำนาญ โอนเข้าวันไหน

 

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2565 

 • มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
 • กุมภาพันธ์ 2565  เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • มีนาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
 • เมษายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
 • พฤษภาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • มิถุนายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
 • กรกฎาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
 • สิงหาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
 • กันยายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
 • ตุลาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

"เงินเดือนข้าราชการ" เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินเดือน-บำนาญ โอนเข้าวันไหน

 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง