วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาล "ประกันสังคม" ผ่านออนไลน์ หมดเขต 31 มี.ค.65

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาล "ประกันสังคม" ผ่านออนไลน์ หมดเขต 31 มี.ค.65

โค้งสุดท้าย! เปลี่ยนโรงพยาบาลในสิทธิ "ประกันสังคม" ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ต้องรู้! ใครมีความประสงค์จะเปลี่ยน ต้องรีบทำก่อนหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทำเองผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆ เช็คขั้นตอนที่นี่!

หลังจากที่ "ประกันสังคม" ได้แจ้งให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคมของตนได้ ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มาถึงตอนนี้ระยะเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามาแล้ว หากใครประสงค์จะเปลี่ยน ต้องรีบทำก่อนหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลในสิทธิ "ประกันสังคม" ผ่านออนไลน์ ผู้ประกัน ม.33 ม.39 สามารถทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาล "ประกันสังคม" ผ่านออนไลน์ หมดเขต 31 มี.ค.65

1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนโรงพยาบาล "ประกันสังคม"

สำหรับสิทธิการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ "ประกันสังคม" มอบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จึงสามารถใช้สิทธิได้

 • เมื่อได้รับสิทธิแล้ว สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน
 • กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้ว จะยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ
 • สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. - 31 มี.ค.ของปีถัดไป
 • สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่ทำงานหรือย้ายที่พักอาศัย หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันตนมิได้เลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้ยื่นเรื่องภายใน 30 วัน

 

2. วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาล "ประกันสังคม" ทางเว็บไซต์

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วกดปุ่ม "สมัครสมาชิก"
 • เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบอีกครั้งแล้วคลิก “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาล "ประกันสังคม" ผ่านออนไลน์ หมดเขต 31 มี.ค.65

 • เลือกเหตุผลการเปลี่ยนสิทธิ โดยกดที่ "เปลี่ยนประจำปี"
 • คลิกเลือกสถานพยาบาลใหม่ จากนั้นกดเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ
 • หลังจากเลือกโรงพยาบาลได้แล้ว กด "ยอมรับ" เงื่อนไขและข้อตกลง
 • จากนั้นกด "บันทึก"

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาล "ประกันสังคม" ผ่านออนไลน์ หมดเขต 31 มี.ค.65

 

3. ย้าย รพ. "ประกันสังคม" ผ่านแอปฯ SSO Connect

 • ดาวน์โหลดโหลดแอปฯ SSO Connect จากนั้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน
 • รอยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP
 • จากนั้นเลือกเมนู "เปลี่ยนโรงพยาบาล"
 • กดเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ แล้วกดยืนยันและรอตรวจสอบ
 • การเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาล จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

4. ย้าย รพ. "ประกันสังคม" ที่สำนักงานประกันสังคม

ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์  (สปส. 9-20) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

---------------------------------

อ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม