กทม. เร่งสกัดคลัสเตอร์ร้านเกม สายไหม พร้อมตรวจหาเชื้อเชิงรุก

กทม. เร่งสกัดคลัสเตอร์ร้านเกม สายไหม พร้อมตรวจหาเชื้อเชิงรุก

ทม. เร่งควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนคลัสเตอร์ร้านเกมสายไหม พร้อมตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชน

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 65 นางป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีได้รับแจ้งพบประชาชนในชุมชนหมู่บ้านพูลทรัพย์ ถ.เพิ่มสิน 18 แขวงคลองถนน เขตสายไหม มีอาการ ลักษณะคล้ายผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมากนั้น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยจึงได้สั่งการสำนักอนามัยประสานกับสำนักงานเขตสายไหมเร่งดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน  ทั้งนี้ ข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนพูนทรัพย์ระบุว่า ได้มีการตรวจหาเชื้อประชาชนในชุมชนโดยชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ครั้ง พบผู้ติดเชื้อฯ รวม 32 ราย (เด็ก 13 ราย, ผู้ใหญ่ 19 ราย)  คือ ครั้งแรกวันที่ 15 ก.พ. 65 ตรวจจำนวน 112 ราย พบผลเป็นบวก จำนวน 15 ราย ทั้ง 15 ราย เข้าสู่ระบบการรักษาโดยแยกกักรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation : HI) กับ สปสช.แล้ว และครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.พ. 65 ตรวจจำนวน 50 ราย พบผลเป็นบวก จำนวน 17 ราย ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบการรักษาโดยการทำ HI ในระบบของ สปสช.หรือหากประสงค์เข้ารับการรักษาในศูนย์พักคอย (CI) ของสำนักงานเขตสายไหมก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้เช่นกัน

กทม. เร่งสกัดคลัสเตอร์ร้านเกม สายไหม พร้อมตรวจหาเชื้อเชิงรุก

โดยในวันพรุ่งนี้ (21 ก.พ. 65) ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ.กทม. จะดำเนินการตรวจหาเชื้อฯ เชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อฯเพิ่ม จะได้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป  สำหรับจำนวนประชากรในชุมชนนี้มี 216 ครัวเรือน จำนวน 900 กว่าคน

กทม. เร่งสกัดคลัสเตอร์ร้านเกม สายไหม พร้อมตรวจหาเชื้อเชิงรุก

นอกจากนี้ สำนักงานเขตสายไหมได้ออกคำสั่งปิดสถานที่ฯ ร้านเกมที่พบการแพร่ระบาดไปจนถึงวันที่ 25 ก.พ. 65 และให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในร้านตามมาตรการด้านการสาธารณสุข  รวมทั้งได้กำชับประธานชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.) ในชุมชน ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อไปในที่สาธารณะหรือสถานที่แออัด และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย