รับเงินชดเชย 80 บาท/วัน ผู้ประกันตน ม.39 ติดเชื้อโควิด-กักตัว

รับเงินชดเชย 80 บาท/วัน ผู้ประกันตน ม.39 ติดเชื้อโควิด-กักตัว

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ติดเชื้อโควิดและต้องกักตัว ได้เงินชดเชยวันละ 80 บาท ส่วนมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก เช็กที่นี่!

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 39 ติดเชื้อโควิดและต้องกักตัว ได้เงินชดเชยวันละ 80 บาท ส่วนมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50% โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท) จ่ายครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นแพทย์วินิจฉัยให้เป็นโรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วันต่อปีปฏิทิน สูตรการคำนวณให้ใช้ฐานค่าจ้าง 4,800 ÷ 30 วัน จะได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 160 × 50% = 80 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะมี 3 ทางเลือก

  • ทางเลือกที่ 1 และ ทางเลือกที่ 2 คือ ผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไปได้ค่าชดเชยวันละ 300 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 ไม่นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จ่ายค่าชดเชยวันละ 200 บาท ทั้งหมดรวมกันแล้วปีละ ไม่เกิน 30 วัน / ปี
  • ทางเลือกที่ 3 ผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไปได้ค่าชดเชยวันละ 300 บาท ได้ (2) ไม่นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จ่ายค่าชดเชยวันละ 200 บาท ทั้งหมดรวมกันปีละไม่เกิน 90 วั น /ปี

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร 1506