ตรวจ ATK ผู้ค้าคลัสเตอร์ตลาดสดขามทะเลสอ ป่วยสะสม 63 ราย

จ.นครราชสีมา เร่งตรวจ ATK ผู้ค้า-ผู้เกี่ยวข้องคลัสเตอร์ตลาดสดขามทะเลสอ พบติดเชื้อ 53 ราย ป่วยสะสม 63 ราย

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 65 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล (ทต.) ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ขามทะเลสอ โดยนางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ขามทะเลสอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินมาตรการ Active case finding หรือค้นหาเชิงรุก ตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยหรือเคยใช้บริการตลาดสดขามทะเลสอในระหว่างวันที่ 7-17 ก.พ ที่ผ่านมา รวมจำนวน 335 ราย

ทั้งนี้ เป็นการติดตามค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องคลัสเตอร์ตลาดสดขามทะเลสอ วันที่ 16 ก.พ พบผู้ป่วยรายแรกเป็นผู้ค้าไส้กรอก ประวัติมีผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดที่ตลาดเช้าในเมือง โคราช ซึ่งมีผู้ป่วยสะสมกว่า 100 ราย โดยเดินทางนำวัตถุดิบเนื้อหมูสดมาส่งเป็นประจำ เพื่อผลิตไส้กรอกทั้งขายส่งและปลีก จากนั้น ศปก.อ.ขามทะเลสอ ได้ลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุกตรวจ ATK ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องพบผู้ป่วย 63 รายและประชาสัมพันธ์แจ้งกลุ่มเสี่ยงมาตรวจเชิงรุกอีก เบื้องต้นพบผลบวก 53 ราย จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำไปตรวจ RC-PCR ที่ รพ.ขามทะเลสอ เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง รวมยอดป่วยสะสม 63 ราย และผล ATK บวก 53 ราย