โคราชผวา! คลัสเตอร์โรงงานจินตนา ลาม 7 อำเภอ ป่วยสะสม 102 ราย

โคราชผวา! คลัสเตอร์โรงงานจินตนา อ.เมือง ลาม 7 อำเภอ ป่วยสะสม 102 ราย จ่อเชือดฐานละเลยมาตรการ ปล่อยกลุ่มเสี่ยงกลับชุมชน ไม่เปิดแอร์อ้างประหยัดไฟ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่บริษัท จินตนาอินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายศตพรรษ เพ็งแจ่มศรี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและนางสาวพิชญาภรณ์ บัวคีรี ปลัดอำเภอเมือง นครราชสีมา พร้อมนายสุริยา ค้าสบาย สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) นครราชสีมา ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มะค่า ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการแพร่ระบาดโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อ 102 ราย วงที่ 1 เป็นลูกจ้าง 81 ราย วงที่ 2 ,3,4 เป็นคนในครอบครัวและผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 21 ราย

 

โคราชผวา! คลัสเตอร์โรงงานจินตนา ลาม 7 อำเภอ ป่วยสะสม 102 ราย

 

 

โดยนำเอกสารคำสั่งเลขที่ 128/2565 ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคมอบให้นายเชาวลิต สังกัดกลาง ผู้แทนโรงงานพร้อมประชุมหารือ เพื่อสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้การสอบสวนคลัสเตอร์ บริษัท จินตนาอินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรีมีลูกจ้างทั้งสิ้น 1,081 คน วันที่ 10 ก.พ ตรวจเชิงรุกพบลูกจ้างฝ่ายผลิตติดเชื้อ ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ค้นหาพร้อมประสานขอข้อมูลลูกจ้าง โรงงานอ้างอยู่ระหว่างดำเนินการและต้องขออนุญาตผู้บริหารระดับสูงก่อน ประเมินสภาพแวดล้อมลักษณะพื้นที่แออัดระบบระบายอากาศไม่ถ่ายเท มีเครื่องปรับอากาศแต่ไม่ยอมเปิดอ้างประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญไม่มีการกักตัวลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงปล่อยให้กับชุมชน

ส่งผลให้การติดเชื้อ เชื่อมโยง 7 อำเภอประกอบด้วย อ.ขามสะแกแสง 2 ราย อ.พิมาย 2 ราย อ.เมือง 15 ราย อ.โนนไทย 9 ราย อ.เฉลิมพระเกียรติ 6 ราย อ.ห้วยแถลง 1 ราย โดยเฉพาะ อ.โนนสูง ได้รับผลกระทบมากมีผู้ป่วย 67 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 224 ราย หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ได้มีคำสั่งดังนี้ก่อนดำเนินการเชิงรุกด้วย ATK ต้องแจ้งให้ทราบก่อนพร้อมจัดสถานที่กักตัวตามมาตรฐาน Factory Isolation สำหรับลูกจ้างที่มีผล ATK เป็นบวก ให้จัดการระบบระบายอากาศ ขยะติดเชื้อ น้ำอุปโภค บริโภคตามเกณฑ์มาตรฐาน เตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ

 

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สั่งการให้โรงงานปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที