กระบี่อ่วม! "โควิด-19" วันเดียวพุ่ง 1,087 ราย จากคลัสเตอร์งานในชุมชน-นร.

กระบี่อ่วม! "โควิด-19" วันเดียวทุบสถิติ 1,087 ราย จากคลัสเตอร์งานในชุมชน-นักเรียน ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ "โอมิครอน" มากกว่า 90%

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.65 ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่วันเดียว 1,087 ราย เป็นการตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 125 ราย และตรวจด้วยวิธี ATK ผลบวก จำนวน 962 ราย รวมรักษาสะสม จำนวน 6,402 ราย

ขณะที่นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ จากการที่ทีมสอบสวนโรคอำเภอและจังหวัดลงตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก พบว่าส่วนใหญ่มาจากชุมชนจากการจัดงานต่าง ๆ การไปมาหาสู่กันภายในชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกัน และอีกคลัสเตอร์มาจากจากนักศึกษาและนักเรียน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จากการสุ่มตรวจผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการยืนยัน ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ "โอมิครอน" มากกว่า 90% ส่วนเชื้อเดลต้าไม่ถึง 10 % เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนได้ผลกับเชื้อสายพันธุ์เดลต้า แต่วัคซีนยังไม่สามารถครอบคลุมเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้ จึงทำให้ส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเจอจะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนมากกว่าเดลต้า และส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อทั้ง 2 สายพันธ์จะไม่แสดงอาการเพราะได้รับการฉีดวัคซีน 2 - 3 เข็ม ผู้ที่มีอาการ

ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มแรก มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ และผู้ไม่ยอมรับวัคซีน ซึ่งจะขอรณรงค์เชิญชวนให้เข้ารับการฉีดเพื่อลดอัตราเสี่ยง และลดอาการป่วยขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีเตียงรองรับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการป่วยหนักไว้อย่างเพียงพอ

ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการป่วยไม่หนัก หรือจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวให้กักตัวที่บ้านหรือ Community Isolation หรือผู้ป่วยซึ่งอยู่ในชุมชนจะได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาล มีอุปกรณ์ ยา อาหารต่าง ๆ เสมือนอยู่โรงพยาบาล