"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" Moderna (booster) ผ่านระบบ "นนท์พร้อม"

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" Moderna (booster) ผ่านระบบ "นนท์พร้อม"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" เป็น Moderna (booster) ผ่านระบบ "นนท์พร้อม" เช็คเงื่อนไขที่นี่!

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" เป็น Moderna (booster) ผ่านระบบ "นนท์พร้อม" เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น

  • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
  • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" 

  1. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และฉีด Pfizer เข็ม 3โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน(ก่อน 23 พฤศจิกายน 2564)
  2. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และฉีด  AstraZeneca เข็ม 3โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน(ก่อน 23 พฤศจิกายน 2564)
  3. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และฉีด Moderna เข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 23 พฤศจิกายน 2564)

หมายเหตุ : การฉีดวัคซีนสำหรับเงื่อนไขที่ 3 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" 

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 12:46:00 คงเหลือ 1,898) คลิกที่นี่

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" Moderna (booster) ผ่านระบบ "นนท์พร้อม"

การ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" ผ่านระบบ www.นนท์พร้อม.com กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกปุ่ม "ตรวจสอบ" หากยังไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน ระบบจะแสดงปุ่มให้คลิกลงทะเบียนใหม่
- กรณีที่เป็น Event ที่เปิดรับชาวต่างชาติ ให้ดูการกรอกเลขบัตรตามหมายเหตุด้านบน 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" Moderna (booster) ผ่านระบบ "นนท์พร้อม"

สถานที่ฉีดวัคซีนเข็ม 4

ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2,000 คน เวลา 09.00-10.00 น.

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" Moderna (booster) ผ่านระบบ "นนท์พร้อม"