เตือนคนกรุงตรวจหาเชื้อ-เข้าสู่ระบบกักตัว หลังยอดผู้ป่วย "โควิด" พุ่ง

เตือนคนกรุงตรวจหาเชื้อ-เข้าสู่ระบบกักตัว หลังยอดผู้ป่วย "โควิด" พุ่ง

"อัศวิน" เตือนคนกรุงเร่งตรวจหาเชื้อ-เข้าสู่ระบบกักตัว หลังยอดผู้ป่วย "โควิด" สูงขึ้น พร้อมเปิดจุดตรวจ ATK 11 แห่ง เช็คที่นี่!

วันที่ 17 ก.พ. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม,) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ยังคงออกไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ โดยที่ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อและไม่ได้เข้าสู่ระบบการกักตัว ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม.ขอให้ประชาชนทุกคนที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้รีบตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยตรวจทันทีหากมีอาการป่วย หรือตรวจ ATK ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อวันสุดท้ายและตรวจ ATK ครั้งที่ 2 วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อวันสุดท้าย และหากพบว่าผลตรวจเป็นบวกให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา โทร.สายด่วน 1330 กด 14 หรือ โทร 1669 กด 2  หรือโทรสายด่วนโควิด EOC 50 เขต 

เตือนคนกรุงตรวจหาเชื้อ-เข้าสู่ระบบกักตัว หลังยอดผู้ป่วย "โควิด" พุ่ง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กทม.ได้จัดบริการตรวจ ATK ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru จากทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้บริการตรวจโดยไม่ต้องลงจากพาหนะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน จนถึงวันที่ 1 เม.ย.65 โดยตรวจฟรีเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามที่ สปสช.กำหนด ได้แก่ 

1.ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน (ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19) 

2.ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก)

3.ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 

4.ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน 

เตือนคนกรุงตรวจหาเชื้อ-เข้าสู่ระบบกักตัว หลังยอดผู้ป่วย "โควิด" พุ่ง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า สำหรับทั้ง 4 กลุ่มเสี่ยงที่ประสงค์เข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ  ATK กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านเข้าระบบ BKKCOVID19 และลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้ที่สายด่วน ศูนย์BFC ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ 

1.โรงพยาบาลกลาง โทร.0 2225 1354 

2.โรงพยาบาลตากสิน โทร.0 2437 7677 

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0 2289 7986 

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.024293575, 024293258 

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร.025432090 

6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.023273049 

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.024443660 

8.โรงพยาบาลสิรินธร โทร.023286760 

9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.024527803 

10.โรงพยาบาลคลองสามวา โทร.021501300 

11.โรงพยาบาลบางนา กทม. โทร.021800202 ต่อ 103

เตือนคนกรุงตรวจหาเชื้อ-เข้าสู่ระบบกักตัว หลังยอดผู้ป่วย "โควิด" พุ่ง