ในหลวงมีพระราชสาส์นวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนีย

ในหลวงมีพระราชสาส์นวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนีย

ในหลวงมีพระราชสาส์นทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายกีตานัส นูเซดา 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย

กรุงวิลนีอุส 

ในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนีย

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นว่าสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียได้เจริญงอกงามต่อเนื่องมาด้วยความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีต่อกัน

ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ความสัมพันธ์อันน่ายินดีนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือทั้งในบริบททวิภาคีและภูมิภาค อันจะนำพาประโยชน์สุขมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า 

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว