กรมประมง "ปิดอ่าวไทย" 90 วัน 15 ก.พ.- 15 พ.ค.65 ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 30 ล้าน

กรมประมง "ปิดอ่าวไทย" 90 วัน 15 ก.พ.- 15 พ.ค.65 ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 30 ล้าน

กรมประมง ประกาศ "ปิดอ่าวไทย" 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 65 – 15 พ.ค. 65 บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 30 ล้าน

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมประมง ประกาศปิดทะเลอ่าวไทย 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 65 – 15 พ.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมประมง ได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในทะเลอ่าวไทย ตอนกลาง โดยครอบคลุมเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2565 เป็นระยะเวลา 90 วัน

และต่อด้วยเขตชายฝั่งทะเล ซึ่งจะเริ่ม "ปิดอ่าวไทย" ตอนกลางและเขตต่อเนื่องปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 16 พ.ค. –14 มิ.ย. 2565 เป็นระยะเวลา 30 วัน

กรมประมง "ปิดอ่าวไทย" 90 วัน 15 ก.พ.- 15 พ.ค.65 ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 30 ล้าน

โดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือประมงบางชนิดซึ่งเป็นของกลุ่มประมงขนาดเล็กและไม่กระทบกับมาตรการ "ปิดอ่าวไทย" ซึ่งการดำเนินมาตรการฯ มีความสอดคล้องกับวงจรชีวิตปลาทู สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องชาวประมงโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังการทำประมงโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่ประกาศให้ใช้ได้เท่านั้น เครื่องมืออื่น ๆ ห้ามทำโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 30 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย

ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกรมประมง เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www4.fisheries.go.th