อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี อัพเดทจุดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้าเซนเนก้า ระหว่างวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 20 จุดโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ เช็คเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี อัพเดทจุดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ฉีดวัคซีนเข็ม 4 รวมถึงเข็ม 1 และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ "วัคซีนไฟเซอร์" ระหว่างวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 รวมกว่า 20 จุด เปิดให้บริการทุกเข็มสำหรับประชาชนใน จ.ชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน จ.ชลบุรี

 

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข วอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ฉีดวัคซีนเข็ม 4 รวมถึงเข็ม 1 และเข็ม 2 ระหว่างวันที่ 7 - 13 ก.พ. 2565

 

"วัคซีนไฟเซอร์" Pfizer (ลงทะเบียน Google Form สสจ.ชลบุรี) เด็กอายุ 5-11 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เพื่อรับวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) โดยลงทะเบียนผ่าน Google Form ของ สสจ.ชลบุรี เลือกโรงพยาบาลที่รักษาปัจจุบันหรือโรงพยาบาลประอำเภอที่พักอาศัยอยู่จริง https://docs.google.com/.../1efpiKg4GXkY-El.../edit

 

"วัคซีนไฟเซอร์" Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และกลุ่ม 608 กรณีต่อไปนี้ 

1. สูตร Pfizer เข็ม 1 - เข็ม 2
2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

(ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

"วัคซีนไฟเซอร์" Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

 

"วัคซีนไฟเซอร์" Pfizer เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

1. Sinovac 2 เข็ม + Pfizer
2. Sinopharm 2 เข็ม + Pfizer

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้ 

1. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - เข็ม 2
2. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2
3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือน ขึ้นไป 

 

(ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

1. Sinovac
2. Sinopharm
3. AstraZeneca

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม
2. Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

1. Sinovac + AstraZeneca 
2. Sinopharm + AstraZeneca 

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน 

1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca
2. Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า

 

อัพเดท 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 วัคซีนเข็ม 4 จ.ชลบุรี วัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้า