Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี รวม 10,000 คน ไม่ต้องลงทะเบียน

Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี รวม 10,000 คน ไม่ต้องลงทะเบียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศ Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna) วันละ 5,000 คน 2 วันรวม 10,000 คน ในวันที่ 9-10 ก.พ.2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศ Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna) วันละ 5,000 คน 2 วันรวม 10,000 คน ในวันที่ 9-10 ก.พ.2565 สามารถเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต ตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น. 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "โมเดอร์นา" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียนจองที่นี่

- วันนี้! ศูนย์บางซื่อฯ เปิดจองฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เด็กอายุ 9-11 ปี

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้า ไฟเซอร์ สถาบันบำราศนราดูร เช็คเงื่อนไข

 

สำหรับเงื่อนไข Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา (Moderna) มีดังนี้

 

  • เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
  • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี  หรือ ที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
  • ฉีดซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)
  • ฉีดซิโนแวค (Sinovac) มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)
  • ฉีดซิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เข็ม 1 และแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)
  • ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 และไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 10 สิงหาคม 2564)
  • ฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) ครบ 2 เข็มโดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 10 สิงหาคม 2564)
  • ฉีดโมเดอร์นา (Moderna) ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 10 สิงหาคม 2564)
  • ฉีดซิโนแวค (Sinovac) หรือซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เข็ม1 และไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน10 พฤศจิกายน 2564)
  • ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)

 

 

Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี รวม 10,000 คน ไม่ต้องลงทะเบียน