นำร่องปลูก "ส้มโอ" ปลอดสารพิษขาย ปรับตัวยุคโควิด-19

นำร่องปลูก "ส้มโอ" ปลอดสารพิษขาย ปรับตัวยุคโควิด-19

เกษตรกร สวนส้มโอ นำร่องปลูก ส้มโอ ปลอดสารจำหน่าย สร้างรายได้เป็นอย่างดี แม้ราคาจะไม่แพงเหมือนหลายปีที่ผ่านมา

นายอภิสิทธิ์ อายุ 26 ปี ชาวสวนใน อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร และเจ้าของ "สวนส้มโอ" ลุงอ้วน ซึ่งสืบทอดการทำสวนจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกได้ทำสวนส้มโอแบบปลอดสารพิษออกจำหน่าย แม้ "ราคาส้มโอ" จะตกต่ำมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางสวนก็ยังสามารถประคองตัวเองให้อยู่รอดได้ ด้วยการทำสวนส้มโอปลอดสารพิษ

 

 

เจ้าตัวเปิดเผยว่า ตนเองได้ปรับแนวทางในการปลูก "ส้มโอ" จำนวน 40 ไร่ จากรุ่นพ่อมาทำเป็น "สวนส้มโอ" แนวใหม่ปลอดสารเคมี โดยเน้นการใช้ปุ๋ยคอกแทนการใช้สารเคมี ส่วนแมลงที่มาทำลายส้มโอจะใช้น้ำส้มควันไม้แทนยาฆ่าแมลง ทำให้สามารถลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีไปได้มาก และราคาส้มโอที่ไม่สูงเหมือนก่อนเกิดโรคระบาดแต่สวนก็อยู่ได้ด้วยการลดต้นทุน

 

ทั้งนี้ ปกติหากเป็นการปลูกส้มโอโดยทั่วไปที่ใช้สารเคมี ชาวสวนมักจะมีการใส่ปุ๋ยยาเป็นช่วงหรือที่เรียกว่าการทำรุ่น จะทำให้ส้มโอออกเป็นชุดคราวละมากๆ ซึ่งต้องใช้ต้นทุนในการซื้อยาและปุ๋ยจำนวนมาก แต่การปลูกแบบอินทรีย์ ส้มโอจะทยอยออกทั้งปีซึ่งจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับการดูแล

 

นำร่องปลูก "ส้มโอ" ปลอดสารพิษขาย ปรับตัวยุคโควิด-19

 

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนเองจะปลูกส้มโอไร่ละ 40 ต้นในขณะนี้มีส้มโอมากกว่า 1,000 ต้น โดยส้มโอจะมีอายุราว 20 ปีต่อการปลูก 1 ครั้ง ต้นไหนที่ทรุดโทรมจากการการออกผลมากจะทำการปลูกใหม่ทดแทน

 

 

โดยการปลูกแบบปลอดสารนี้ ผลที่ได้จะไม่สวยงามเหมือนส้มโอที่ใช้สารเคมี แต่ก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยในปัจจุบันเน้นการขายแบบออนไลน์ โดยจะขายส้มโอขาวน้ำผึ้งแบบยกกล่อง กล่องละ 7 กิโลกรัมในราคา 389 บาท โดยจะส่งให้ลูกค้าฟรี

 

อย่างไรก็ตาม หากชาวสวนสนใจที่จะเรียนรู้การปลูกส้มแบบปลอดสาร ทางสวนลุงอ้วนพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้โดยสามารถโทรมาได้ที่ 063 - 869 - 3897

 

นำร่องปลูก "ส้มโอ" ปลอดสารพิษขาย ปรับตัวยุคโควิด-19

 

นำร่องปลูก "ส้มโอ" ปลอดสารพิษขาย ปรับตัวยุคโควิด-19

 

นำร่องปลูก "ส้มโอ" ปลอดสารพิษขาย ปรับตัวยุคโควิด-19

 

นำร่องปลูก "ส้มโอ" ปลอดสารพิษขาย ปรับตัวยุคโควิด-19

 

นำร่องปลูก "ส้มโอ" ปลอดสารพิษขาย ปรับตัวยุคโควิด-19