สมัครเรียนต่อ มมส TCAS รอบที่ 1 Portfolio ยอดเกือบ 13,000 คน

สมัครเรียนต่อ มมส TCAS รอบที่ 1 Portfolio ยอดเกือบ 13,000 คน

นักเรียนทั่วประเทศ สมัครเรียนต่อ มมส TCAS รอบที่ 1 Portfolio ยอดเกือบ 13,000 คน โครงการเด็กดีมีที่เรียน มีผู้สมัครเกินเป้า

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 Portfolio ตามนโยบายของ ทปอ. 

ประกอบด้วย โครงการเด็กดีมีที่เรียน โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ,โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม , 18 โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ และโครงการรับนิสิตพิการ ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าเรียนต่อ มมส ในรอบที่ 1 นี้ จำนวน 12,852 คน โดยเฉพาะโครงการเด็กดีมีที่เรียน มีผู้สมัครเกินแผนเกือบ 200% นับว่ามีผู้สนใจสมัครมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3,839 คน 


ในปีการศึกษา 2565 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 7,520 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 นี้ จำนวน 3,839 คนจากทั้งหมด 19 คณะ 90 สาขาวิชา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ในวันที่ 7 -8 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ จากนั้นจะประกาศผลการเข้าศึกษาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

สมัครเรียนต่อ มมส TCAS รอบที่ 1 Portfolio ยอดเกือบ 13,000 คน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565

รอบที่ 2 Quota รับสมัคร วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 

รอบที่ 3 Admission รับสมัคร วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 

รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565 

 

สมัครเรียนต่อ มมส TCAS รอบที่ 1 Portfolio ยอดเกือบ 13,000 คน

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ 1204 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://admission.msu.ac.th หรือ แฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University