ที่นี่มีคำตอบ! รายเก่ากดยืนยันสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 4" ได้ถึงเมื่อไหร่

ที่นี่มีคำตอบ! รายเก่ากดยืนยันสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส 4" ได้ถึงเมื่อไหร่

รายเก่าที่ยังไม่กดยืนยันสิทธิ โคงการ "คนละครึ่ง เฟส 4" สามารถกดยืนยันสิทธิได้ถึงเมื่อไหร่ ที่นี่มีคำตอบ

กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านคน เข้าไปยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 4" เพื่อขอรับสิทธิ 1,200 บาท เพื่อการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% หรือสูงสุดวันละ 150 บาท หากในแต่ละวันเกิดใช้ไม่หมด ระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้ทบยอดรวมของผู้ได้รับสิทธิและจะคำนวณสิทธิใหม่ให้ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง รายงานมียอดผู้กดรับสิทธิแล้ว 20.8 ล้านราย โดยมีผู้ใช้จ่ายในโครงการ 6.3 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวมประมาณ 1,580 ล้านบาท แบ่งเป็น ประชาชนใช้จ่ายจำนวน 799 ล้านบาท และภาครัฐช่วยจ่าย 781 ล้านบาท

สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 แล้ว สามารถกดยืนยันสิทธิ ได้จนถึง 28 ก.พ. 2565 ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง หรือ ผ่านเวบไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ​ โดยสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

หากได้รับสิทธิแล้ว จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ


 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้วันแรกในวันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. ของทุกวันจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัครผ่าน www.คนละครึ่ง.com

โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐที่มีแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือโครงการอื่นสามารถลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย