โรงพยาบาลบางบัวทอง ขยายเวลา "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็น Pfizer

โรงพยาบาลบางบัวทอง ขยายเวลา "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็น Pfizer

โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ขยายเวลา "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" (Booster) เป็น Pfizer เช็คเงื่อนไข รายละเอียดครบที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศแจ้งขยายเวลา "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็น Pfizer (เข็มกระตุ้น)

 • เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนท์เท่านั้น
 • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
 • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3"

 

 • ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเข็มที่ 1 และฉีด Pfizer เป็นเข็มที่ 2 โดยฉีด Pfizer มาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันนัดฉีดครั้งนี้
 • ฉีด AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 และฉีด Pfizer เป็นเข็มที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันนัดฉีดครั้งนี้
 • ฉีด AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม และเข็ม 2 ฉีดมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันนัดฉีดครั้งนี้
 • ฉีด Pfizer ครบ 2 เข็ม และฉีดเข็ม 2 ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันนัดฉีดครั้งนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. หรือจนกว่าจะเต็ม คลิก "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3"

 

สถานที่ฉีดวัคซีนเข็ม 3

 • โรงพยาบาลบางบัวทอง 2
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนวันละ 200 คน
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนวันละ 200 คน
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนวันละ 200 คน

ทั้งนี้ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

โรงพยาบาลบางบัวทอง ขยายเวลา "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็น Pfizer