ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปในพิธีสังเวยพระป้ายเทศกาลตรุษจีน 2565 ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปยังพระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2565

เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยแพ่ภาพและข้อความว่า วันนี้(1 ก.พ.65) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ใน พิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอบางปะอิน รับ-ส่งเสด็จฯ 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

ในการนี้ หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวย และทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยทั้งสองโต๊ะ จากนั้น ทรงเผากระดาษทอง กระดาษเงิน เพื่อถวายราชสักการะตามประเพณีเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 

พระราชวังบางปะอิน สร้างครั้งแรกในสมัยพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์องค์ที่ 24 แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่พระราชวังบางปะอินที่ปรากฎอยู่ในทุกวันนี้ สร้างขึ้นอีกครั้งในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งเวหาศจำรูญ มีนามตามภาษาจีนว่า “เทียน เหมง เต้ย” แปลว่า พระที่นั่งฟ้าสว่าง เป็นพระที่นั่ง 2 ชั้น ศิลปะ แบบจีน สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2432 ด้วยเงนภาษีอากรที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีน เรียกว่า “กรมท่าซ้าย” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับในฤดูหนาว และใช้ว่าราชการ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565 ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

ภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งฯ เป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอยู่ในพระวิมานจีน ทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว ส่วนกระจังหน้าพระวิมานแกะสลักเป็นรูปกิเลน มีบานประตูไม้ฉลุลาย สามารถเปิด - ปิดได้ 3 คู่

คู่ที่ 1 ภายในพระวิมานด้านซ้าย ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีน จารึกตัวทองพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สร้างถวาย และอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิมาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2433 

คู่ที่ 2 ตรงกลางประดิษฐ์สถานพระรูป ในการประกอบพิธีสังเวยพระป้าย 

คู่ที่ 3 ภายในพระวิมานด้านขวา ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีน จารึกตัวทองพระปรมาภิไธยพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างถวายและอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิมาน เมื่อพุทธศักราช 2470 ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลสังเวยพระป้ายในวันตรุษจีน ทุกปี

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565 ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จพิธีสังเวยพระป้าย ตรุษจีน 2565