เตือน! ซื้อ-ขาย "รถมือสอง" ไม่ควรซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอย

เตือน! ซื้อ-ขาย "รถมือสอง" ไม่ควรซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอย

กรมการขนส่งทางบก เตือน! ซื้อ-ขาย "รถมือสอง" ไม่ควรซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอย เสี่ยงอาจเป็นรถที่ได้มาด้วยวิธีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.65 นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัญหาการหลอกลวงประชาชนโดยนำรถสวมทะเบียนมาหลอกขายมักเกิดขึ้นกับการซื้อขาย "รถมือสอง" ด้วย “วิธีการโอนลอย” เป็นการดำเนินการโอนรถโดยในแบบคำขอโอนมีเพียงชื่อผู้โอน (ชื่อเจ้าของรถ) และยังไม่มีการกรอกชื่อผู้รับโอนหรือกรอกแล้ว

แต่ยังไม่ไปจดแจ้งการโอนให้เรียบร้อย และผู้ซื้อหรือผู้รับโอนไม่นำรถไปดำเนินการตรวจสภาพรถด้วยตนเองตามขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพนำรถโจรกรรมมาหลอกขายเป็น "รถมือสอง" ได้โดยง่าย

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและพิทักษ์สิทธิของประชาชน ขบ. แนะนำให้ผู้ซื้อ "รถมือสอง" ดำเนินการโอนรถด้วยตนเอง และตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถโดยละเอียดก่อนทำการซื้อขาย "รถมือสอง"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ ขบ. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถตามรายการที่กำหนดทุกคัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถผิดกฎหมายดำเนินการทางทะเบียนได้โดยเด็ดขาด ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะมีการระงับการดำเนินการทางทะเบียนที่ไม่ถูกต้องทันที

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการซื้อ - ขาย "รถมือสอง" ทุกครั้ง ทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของรถ ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถให้ครบถ้วนเพื่อการซื้อขายที่ถูกต้อง

โดยเฉพาะสมุดคู่มือรถฉบับจริงที่มีชื่อเจ้าของรถเลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีรถต้องถูกต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อขายทุกรายการตรวจสอบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและดำเนินการตามขั้นตอนโอนทางทะเบียนรถ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนด้วยตนเองในทันที ไม่ควรซื้อ - ขายด้วยวิธีการโอนลอยหรือการมอบอำนาจให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายดำเนินการแทน

เนื่องจากการซื้อ - ขายรถด้วยวิธีการโอนลอยโดยไม่ดำเนินการโอนทางทะเบียนให้ถูกต้องในทันที อาจก่อปัญหาให้ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย เช่น เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการหมดอายุซึ่งจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนได้หรือกรณีที่ผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีหรือรถเกิดอุบัติเหตุยังคงปรากฏชื่อผู้ขายหรือเจ้าของรถเดิมทางทะเบียนเจ้าของรถรายเดิมยังคงมีส่วนรับผิดชอบกับความผิดนั้นๆ

ขณะที่การไม่ดำเนินการโอนทางทะเบียนทำให้ผู้ซื้อไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องของรถได้โดยสมบูรณ์ ดังนั้น การซื้อ - ขาย "รถมือสอง" ทุกครั้งควรดำเนินการทางทะเบียนกับ ขบ.ให้ถูกต้องด้วยตนเองในทันที เพื่อความปลอดภัย สบายใจทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายมั่นใจได้ว่ารถที่ซื้อนั้นเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์ เตือน! ซื้อ-ขาย "รถมือสอง" ไม่ควรซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอย