"โควิดวันนี้" ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 395 ราย จับตาการระบาดใน 3 อำเภอ

"โควิดวันนี้" ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 395 ราย จับตาการระบาดใน 3 อำเภอ

สถานการณ์ "โควิดวันนี้" จ.ชลบุรี โดยวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 395 ราย ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์ "โควิดวันนี้" ภายในจังหวัด โดยวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 395 ราย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 8,618 ราย ตาย 19 ราย ATK อีก 2,478 ราย

- อัพเดท 19 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาใน จ.ชลบุรี 21 ราย สะสม 704 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 187 ราย

 

2.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 8 ราย

 

3.บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย

 

4.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 ราย ประกอบด้วย กทม. 3 ราย , ปราจีนบุรี 1 ราย , ภูเก็ต 1 ราย , หนองคาย 1 ราย

 

5.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน แบ่งเป็น ในครอบครัว 119 ราย , จากสถานที่ทำงาน 73 ราย , บุคคลใกล้ชิด 29 ราย , ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย

 

6.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 10 ราย

 

7.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 119 ราย

 

ณ วันที่ 29 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 545,799 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,038 คน ปอดอักเสบ 3 ราย ใส่ท่อหายใจ 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,851,767 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,837 คน ปอดอักเสบ 18 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 9 ราย

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 93,251 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 384,055 คน รวม 477,306 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 346 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 8,237 คน ปอดอักเสบ 23 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 10 ราย

 

 

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน) ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนาให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

 

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

 

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

 

3. ป่วยต้องหยุด

 

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

 

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 395 ราย จับตาการระบาดใน 3 อำเภอ