เช็คพิกัดจุดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ให้บริการเข็ม 1-4 รวม 109 แห่งทั่วกรุง

เช็คพิกัดจุดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ให้บริการเข็ม 1-4 รวม 109 แห่งทั่วกรุง

เปิดแล้ว! ศูนย์ฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ให้บริการเข็ม 1-4 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า รับจองผ่าน QueQ วันละ 500 คน พร้อมเปิดชื่อจุดฉีด 109 แห่งทั่วกรุง

วันที่ 27 ม.ค.65 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกสถานพยาบาล กรุงเทพมหานคร ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โดยมี ผู้บริหารสำนักอนามัยและเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ร่วมให้ข้อมูล 

สำหรับศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกสถานพยาบาล กทม. ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม.โดยสำนักอนามัย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมถึงเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อและหายแล้วอย่างน้อย 3 เดือนแก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน ทุกสัญชาติ เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.65 เป็นต้นไป สามารถรองรับประชาชนได้วันละ 500 คน โดยจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ 

เช็คพิกัดจุดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ให้บริการเข็ม 1-4 รวม 109 แห่งทั่วกรุง

ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดจุดฉีดวัคซีนทั่วกรุงเทพฯ รวม 101 แห่ง ได้แก่ 

1.ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กทม. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

2.โรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่ง และ 20 โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือ รวม 31 แห่ง 

3.ศูนย์บริการสาธารณสุข ของ กทม.ทั้ง 69 แห่ง 

เช็คพิกัดจุดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ให้บริการเข็ม 1-4 รวม 109 แห่งทั่วกรุง

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกสถานพยาบาล กทม.อีก 8 แห่ง ได้แก่ 

1.Thai PBS เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.65 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง 

2.Central World เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.65 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

3.ธัญญาพาร์ค เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.65 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 

4.เซ็นทรัล พระราม 3 เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.65 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักอนามัย 

5.เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.65 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักอนามัย 

6.เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 65 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 

7.โรบินสัน ลาดกระบัง โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานวันเปิดให้บริการ 

8.EnCo Terminal ซึ่งอยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาลและวันเปิดให้บริการ

สำหรับประชาชนผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่นQueQ และขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ไปตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายไว้

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์ เช็คพิกัดจุดฉีดวัคซีน "โควิด" กทม.ให้บริการเข็ม 1-4 รวม 109 แห่งทั่วกรุง