"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ ฟรี เลือกวันนัดฉีดได้ด้วยตัวเอง เช็คเลย

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ ฟรี เลือกวันนัดฉีดได้ด้วยตัวเอง เช็คเลย

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) ฟรี สำหรับบุคคลทั่วไปรอบที่ 2 เลือกวันนัดฉีดได้ด้วยตัวเอง เช็คเลย

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับบุคคลทั่วไปรอบที่ 2 โดยสามารถเลือกวันเข้ารับบริการวัคซีนที่ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เริ่มแล้ว "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4" แอสตร้า-ไฟเซอร์ ผ่านเครือข่ายมือถือ

- เช็คเลย "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 ฟรี เปิดรับจนกว่าจะเต็ม

- อัพเดท "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 3 เดือน ก.พ.เพิ่มสูตรให้ครอบคลุม เลือกวันเองได้

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

  • ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน
  • ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน
  • ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 3 เดือน
  • ฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) และ แอสตร้าเซนเนก้า ( Astrazeneca) (สูตรไขว้) ครบ 2 เข็ม ก่อน อย่างน้อย 3 เดือน

 

สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มที่ 3 จากที่อื่นมาแล้ว และจะฉีดเป็นเข็มที่ 4 จะต้องเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 3-6 เดือน

 

ลงทะเบียนสแกน QR CODE ในรูปภาพเพื่อลงทะเบียน หรือ คลิกลิงค์ การลงทะเบียนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2565 สามารถเข้าทำการนัดหมายฉีดวัคซีนได้ที่ คลิกลิงค์

 

ทั้งนี้ หลังจากท่านได้เลือกวันและเวลาแล้ว ท่านจะต้องทำแบบประเมินก่อนฉีดวัคซีนด้วย หากไม่ทำแบบประเมินท่านจะไม่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม Booster หลังทำแบบประเมินเสร็จแล้ว กรุณาแคปหน้าจอและนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีน

 

หมายเหตุ 

 

1. หากท่านนัดหมายวันเข้ารับบริการแล้วไม่สามารถยกเลิกและเลื่อนนัดได้

2. ท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้ารับบริการจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

 

\"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3\" ไฟเซอร์ ฟรี เลือกวันนัดฉีดได้ด้วยตัวเอง เช็คเลย