"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 ไฟเซอร์-แอสตร้า เลือกวันเวลาได้ รีบเลย

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 ไฟเซอร์-แอสตร้า เลือกวันเวลาได้ รีบเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" และ เข็ม 4 ไฟเซอร์-แอสตร้า booster shots กับระบบใหม่ นนท์พร้อม plus สำหรับคนไทยและไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย สามารถเลือกวันเวลาได้ รีบเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" และ เข็ม 4 booster shots กับระบบใหม่ นนท์พร้อม plus สำหรับคนไทยและไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย เปิดลงทะเบียนวันนี้ จนกว่ารอบนั้นๆจะเต็มและเข้ารับการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" และเข็ม 4 ในวันที่ 1 7 และ 8 ก.พ.2565 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. โดยสามารถเลือกวันและเวลาได้ด้วยตนเอง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 - Walk in แอสตร้าเซนเนก้า 5,000 คน เช็คเลย

- อัพเดท 19 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ แล้วตาเหลือง หนุ่มเผยสาเหตุ อัพเดทอาการล่าสุด

 

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 3"

 

1."ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มสูตรดังนี้

 

  • ซิโนแวค+ซิโนแวค ครบ 1 เดือน
  • ซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม ครบ 1 เดือน
  • ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 3 เดือน

 

2."ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เป็นไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มสูตรดังนี้

 

  • แอสตร้าเซนเนก้า+แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 3 เดือน
  • ซิโนแวค+ไฟเซอร์ ครบ 3 เดือน
  • แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์ ครบ 6 เดือน
  • ไฟเซอร์+ไฟเซอร์  ครบ 6 เดือน

 

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 4"

 

1."ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 3 เข็มสูตรดังนี้

 

  • ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า (เข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน)

 

2."ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เป็นไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 3 เข็มสูตรดังนี้

 

  • ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ (เข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 เป็นเวลา 3 เดือน)

 

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่าน (คลิกเพื่อลงทะเบียน)

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 ไฟเซอร์-แอสตร้า เลือกวันเวลาได้ รีบเลย

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี