GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพบคราบ "น้ำมันรั่วไหลชุมพร" หลังเรืออับปางกลางอ่าวไทย

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพบคราบ "น้ำมันรั่วไหลชุมพร" หลังเรืออับปางกลางอ่าวไทย

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพบคราบ "น้ำมันรั่วไหลชุมพร" หลังเรือบรรทุกน้ำมันอับปางกลางอ่าวไทย พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

จากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลที่ชื่อ ป. อันดามัน 2 จอดทอดสมอและอับปางลงกลางอ่าวไทย ซึ่งมีระยะห่างจากปากน้ำชุมพรประมาณ 24 ไมล์ทะเล โดยภายในเรือมีน้ำมันอยู่ประมาณ 5 แสนลิตร ส่งผลให้มีน้ำมันบางส่วนรั่วไหลออกมา นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 18.36 น. พบคราบน้ำมันลอยบริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มน้ำมันจากตำแหน่งที่เรืออับปาง (ดาวสีแดง) เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2565 ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือ (กรอบสีเหลือง) ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพบคราบ "น้ำมันรั่วไหลชุมพร" หลังเรืออับปางกลางอ่าวไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดย GISTDA ได้คาดการณ์การเคลื่อนตัวและทิศทางของคราบน้ำมันไปจนถึงวันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 2565 ด้วยระบบ Geo-Spatial for Maritime System หรือ GMaS พบว่าคราบน้ำมันมีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ (เส้นสีน้ำเงิน) 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ ทาง GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้วางแผน ติดตาม ตรวจสอบในพื้นที่ต่อไป