“กรมเจ้าท่า” คุมเข้มกู้เรือ ป.อันดามัน 2 อับปางบริเวณอ่าวไทย

“กรมเจ้าท่า” คุมเข้มกู้เรือ ป.อันดามัน 2 อับปางบริเวณอ่าวไทย

“กรมเจ้าท่า” คุมเข้มกู้เรือ ป.อันดามัน 2 อับปางบริเวณอ่าวไทย จ.ชุมพร พร้อมบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแผนขจัดคราบน้ำมัน เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ประชุมติดตามกรณี เรือ ป.อันดามัน 2 ที่เกิดเหตุอับปาง บริเวณอ่าวไทย จังหวัดชุมพร ร่วมกับ ศรชล. กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ผ่านระบบ VDO Conferrence โดยที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้

"กรมเจ้าท่า" มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้ทำการออกติดตามประเมินการกระจายน้ำมันบริเวณชายฝั่ง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง เพื่อสกัดกั้นน้ำมันไม่ให้กระจายตัวและสร้างผลกระทบต่อชายฝั่ง

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า "กรมเจ้าท่า" ได้เร่งรัดให้เจ้าของเรือเข้าสำรวจตัวเรือ พร้อมกู้สินค้า ซึ่งเจ้าของเรือได้รับทราบพร้อมเตรียมการดำน้ำสำรวจสภาพตัวเรือทันที พร้อมสั่งการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ออกประกาศชาวเรือ เตือนให้ระวังการเดินเรือใกล้บริเวณที่เรือจมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กองทัพเรือ ได้ทำการจัดส่งยานสำรวจใต้น้ำบริเวณที่เรือจม ภายหลังสำรวจและได้ข้อมูลสภาพใต้น้ำแล้วจะประเมินและวางแผนการดูดน้ำมันขึ้นภายใน 7 วัน กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการประเมิน model สถานการณ์คราบน้ำมันรั่วไหล ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชายฝั่ง และจากการตรวจสอบข้อมูลของเรือ ป.อันดามัน 2 พบว่าไม่มีการทำประกันภัย การปฎิบัติการจึงต้องพิจารณาประกอบในฐานะผู้ประสบภัย ในส่วนการขจัดคราบน้ำมัน กรมเจ้าท่า ได้เตรียมพร้อมทุ่นกักน้ำมันไว้จำนวน 600 เมตร เพื่อป้องกันพื้นที่อ่อนไหวและสารสลายคราบน้ำมันจำนวน 600 ลิตร

โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคราบน้ำมัน พร้อมกันนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ได้นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1302 และเจ้าหน้าที่ สำรวจค้นหาคราบน้ำมันและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ยังไม่พบคราบน้ำมันที่จะส่งผลและสร้างความเสียหายในบริเวณชายฝั่งและบริเวณโดยรอบ 

ทั้งนี้ "กรมเจ้าท่า" เตรียมพร้อมและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยทางทะเล รวมถึงการดูแลป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล จากคราบน้ำมัน ไม่ให้กระทบกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและประชาชนโดยรอบ ถือเป็นการร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจกู้เรือ ป.อันดามัน 2 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี