ฉีดวัคซีนโควิด Moderna ฟรี 3 กลุ่มปปช. เช็คลงทะเบียนด่วน

ฉีดวัคซีนโควิด Moderna ฟรี 3 กลุ่มปปช. เช็คลงทะเบียนด่วน

ตรวจสอบล่าสุด ฉีดวัคซีนโควิด Moderna โมเดอร์นา ฟรี 3 กลุ่ม ปปช. เช็คลงทะเบียนด่วน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา Moderna (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม

    ฉีดวัคซีนโควิด Moderna ฟรี 3 กลุ่มปปช. เช็คลงทะเบียนด่วน

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

คลิกลงทะเบียนที่นี่

เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 28,29 ม.ค. และวันที่ 3,4 ก.พ. 2565

จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 4 มี.ค. 2565

  • ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

คลิกลงทะเบียนที่นี่ 

เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 28,29 ม.ค. 3,4,10,11 ก.พ. 2565

ขั้นตอน
เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีน และกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน

หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

  • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ