โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบางแห่งหยุดเดินเครื่อง หลังวัตถุดิบต้นทุนสูง

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบางแห่งหยุดเดินเครื่อง หลังวัตถุดิบต้นทุนสูง

พบโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบางแห่งหยุดเดินเครื่อง เนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอ-ต้นทุนสูง หลังจากราคาปาล์มราคายืนกิโลกรัมละ 11.50 บาท ห่วงลานเทหลายแห่งไม่รักษาคุณภาพแยกซื้อปาล์มร่วงออกจากปาล์มทลาย

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 ที่ลานเทวงศ์วิวัฒน์ หมู่ที่3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นางอภิญญา วงศ์วิวัฒน์ เจ้าของลานเท และเป็นประธานกลุ่มลานเท จ.ตรัง กล่าวว่า ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ออกสู่ตลาดในวันนี้เหลือน้อยมาก โดยหายไปประมาณ 60% ทำให้ราคาปาล์มยังสูง โดยวันนี้ราคาปาล์มน้ำมันที่ลานตนเองรับซื้อกิโลกรัมละ 11.50 บาท ซึ่งเป็นปาล์มน้ำมันคุณภาพ ขนาดเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 22% ซึ่งเป็นราคาที่ยืนต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 3 แล้ว

ทั้งนี้ ทราบว่ามีโรงงานบางแห่งอาจรับซื้อถึงกิโลกรัมละ 12 บาท เพราะผลผลิตปาล์มน้ำมันมีน้อย ทำให้โรงงานสกัดน้ำมัน และลานเทหลายแห่งแย่งกันซื้อ แต่ในที่นี้ แต่ละจังหวัดราคารับซื้ออาจจะไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันเริ่มผันผวน ทำให้ไม่อาจจะเชื่อได้ว่าราคาจะขึ้นต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ เนื่องจากราคาน้ำมัน CPO เริ่มจะลดต่ำลง แต่สวนทางกับราคาผลผลิตที่ยังสูง

เชื่อว่าเกิดจากสาเหตุโรงงานสกัดหลายแห่งแย่งกันซื้อ เพื่อป้อนโรงงานตนเอง เพราะผลผลิตน้อยมาก ทำให้ราคายังสูง ขณะเดียวกันทราบว่าโรงงานสกัดบางแห่งหยุดเดินเครื่อง อาจเป็นเพราะผลผลิตไม่พอป้อนโรงงาน ทำต้นทุนสูงสู้ราคาไม่ไหว และความผันผวนของราคาน้ำมัน CPO เกรงจะขาดทุนจึงทำให้หยุดเดินเครื่องสกัดชั่วคราว แต่อาจให้ข้อมูลว่าหยุดเดินเครื่องเพื่อปรับปรุงระบบ

อย่างไรก็ตาม ตนเองก็เป็นห่วงเรื่องราคาอย่างมาก ทั้งจากเรื่องราคาน้ำมัน CPO ที่เริ่มลดลง และะขณะนี้พบว่าลานเทหลายแห่งเริ่มไม่รักษาคุณภาพปาล์ม โดยแยกปาล์มร่วงออกจากปาล์มทลาย เนื่องจากมีโรงงานสกัดบางแห่งรับซื้อแยกผลปาล์มร่วง โดยให้ราคาที่สูงกว่าปาล์มทั้งทลายกิโลกรัมละ 1-2 บาท

จึงเกรงจะทำลายคุณภาพน้ำมัน และทำลายระบบราคาในอนาคต ควรจะร่วมมือกันรักษาคุณภาพไม่แยกผลร่วงออกจากทลาย ไม่เช่นนั้นผลเสียจะเกิดกับเกษตรกรอีกทำให้เปอร์เซ็นต์ที่โรงงานสกัดวัดได้ลดต่ำลง จะส่งผลทำให้ราคาผลผลิตปาล์มกลับมาตกต่ำได้ลานเทควรจะรับซื้อแต่ผลผลิตปาล์มที่มีคุณภาพ และรักษาคุณภาพปาล์มน้ำมันที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน ขณะที่โรงงานสกัดบางแห่งไม่ควรเห็นแก่ตัว จะเป็นการทำลายระบบราคาของเกษตรกรได้อีก

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์