ฉีดวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" เริ่มวันนี้ อบจ.สมุทรปราการ ได้ 100,000 โดส

ฉีดวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" เริ่มวันนี้ อบจ.สมุทรปราการ ได้ 100,000 โดส

ตรวจสอบนัดหมาย ฉีดวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" เริ่มวันนี้ อบจ.สมุทรปราการ ได้ 100,000 โดส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เริ่มจัดฉีดวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" แล้ว วันนี้ (24 มกราคม 2565) เป็นวันแรก ณ บริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

  • จัดฉีดเป็นเข็มแรก และเข็มกระตุ้นภูมิ สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไว้ล่วงหน้า 
  • เปิดบริการฉีดวัคซีนทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ตามที่ได้จัดซื้อวัคซีนจากสภากาชาดไทยจำนวน 100,000 โดส 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดความแออัด ขอให้ผู้ที่ได้รับนัดหมายแล้ว มาตรงตามวันและเวลาที่ได้รับนัดหมาย หรือมาก่อนเวลานัดไม่เกิน 30 นาที

ฉีดวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" เริ่มวันนี้ อบจ.สมุทรปราการ ได้ 100,000 โดส

ฉีดวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" เริ่มวันนี้ อบจ.สมุทรปราการ ได้ 100,000 โดส