รพ.บางนา5 เปิด walk-in "ฉีดวัคซีนใต้ชั้นผิวหนัง" เช็คที่นี่!

รพ.บางนา5 เปิด walk-in "ฉีดวัคซีนใต้ชั้นผิวหนัง" เช็คที่นี่!

โรงพยาบาลบางนา5 เปิด walk-in ไม่ต้องลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา "ใต้ชั้นผิวหนัง" ราคาเข็มละ 900 บาท

โรงพยาบาลบางนา 5 เปิดฉีด วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)  สำหรับผู้ที่ต้องการ "ฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง" สามารถ walk-in ไม่ต้องลงทะเบียน โดยโรงพยาบาลจะเปิดบริการฉีดวัคซีน ในวันจันทร์ - เสาร์   ในเวลา 08.00 -15.00 น. ราคา 900 บาท มีเภสัชกรคอยให้คำแนะนำเรื่องวัคซีน

เบื้องต้น การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังของทางโรงพยาบาลบางนา 5 จะใช้ปริมาณยาเพียง  0.1 cc.  จากเดิมที่ฉัดเข้ากล้ามเนื้อใช้ 0.5 cc.

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลรับฉีดตั้งแต่เข็มแรก เข็ม 2 และ เข็ม 3 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฟซบุ๊กโรงพยาบาล บางนา5

รพ.บางนา5 เปิด walk-in "ฉีดวัคซีนใต้ชั้นผิวหนัง" เช็คที่นี่!

ควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิดเข้าชั้นผิวหนัง

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยกล่าวถึงข้อดีของการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง โดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า

การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง ไม่ใช่ประหยัดอย่างเดียว แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้วย ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์ ในการนำวัคซีนทุกประเภทมาใช้ในการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ทั้งนี้ประโยชน์ที่จะได้รับนั้น คือการที่จะสามารถประหยัดวัคซีนลงได้มหาศาล โดยเฉพาะในเรื่องของวัคซีนโควิด

โดยที่จะเป็นการฉีดกระตุ้นเข็มที่สาม หรือแม้แต่จะเป็นการฉีดตั้งแต่เข็มที่หนึ่งก็ตาม

ยกเว้นในกรณีของวัคซีนเชื้อตายถ้าจะใช้ควรใช้เป็นเข็มที่หนึ่งและสองไม่ควรใช้เป็นตัวกระตุ้นเข็มที่สามเนื่องจากไม่ได้มูลค่าเพิ่มหรือกำไรเพิ่มเพราะเชื้อตายนั้นมีประโยชน์เพื่อวางเป็นรากฐานและให้วัคซีนยี่ห้ออื่นต่อยอด

ซึ่งการต่อยอดโดยยี่ห้ออื่นนี้ จะทำให้ภูมิคุ้มกันที่ตกลงอย่างรวดเร็วภายในสองเดือน หลังจากเข็มที่สองของเชื้อตายพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายในเวลาสองสัปดาห์และอยู่ในระดับสูงมากของภูมิที่ยับยั้งไวรัสได้ และนอกจากนั้นยังสามารถ คลุมข้ามสายพันธุ์ดั้งเดิมคือสายจีนมาเป็นสายอังกฤษและเดลตาได้