ตรวจสอบห้องเย็นสต็อก "เนื้อหมู" ป้องกันกักตุน ฝ่าฝืนเจอโทษหนักสุดจำคุก 7 ปี

ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บสต็อกเนื้อหมูของผู้ประกอบการจำหน่าย เนื้อหมู ในพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสปรับราคา

(22 ม.ค.2565) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน พาณิชย์จังหวัดลำพูน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บ สต็อกเนื้อหมูแปรรูป เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ

 

 

 

รวมถึงตรวจสอบการลักลอบนำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 2 แห่งคือ บริษัท เอ็มเอสพี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 92 หมู่ที่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน และห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอฟพี เทรดดิ้ง เลขที่ 92 ม. 3 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน

 

จากการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 2 แห่งมีปริมาณ "เนื้อหมู" ตามปริมาณในการส่งจำหน่าย ไม่มีการกักตุนสินค้าและไม่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ