แม็คโครเปิดคลังสินค้าสร้างความเชื่อมั่น"ปลอดกักตุนหมู"

แม็คโครเปิดคลังสินค้าสร้างความเชื่อมั่น"ปลอดกักตุนหมู"

"แม็คโคร" ร่วมมือภาครัฐ เปิดคลังสินค้า สร้างความเชื่อมั่นปลอดการกักตุนหมู โชว์ความพร้อมมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับสินค้าควบคุม

รายงานข่าวจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์ค้าส่ง "แม็คโคร" ระบุว่า ได้ขานรับนโยบายภาครัฐ โดยเปิดศูนย์กระจายสินค้า "วังน้อย" ให้ความร่วมมือ คณะทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ในการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณสต๊อกเนื้อหมู ทั้งคลังสินค้าและสาขา

โดยจากการตรวจสอบพื้นที่เก็บสินค้าเนื้อหมูทุกแห่งของแม็คโคร เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด สร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านปริมาณและราคา พร้อมเน้นการตรวจสอบย้อนกลับได้เชิงรุก

ทั้งนี้ แม็คโคร ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นำส่งรายงานปริมาณสต๊อกสินค้าเนื้อหมู ที่มีในสาขาทุกแห่ง ต่อกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์

พร้อมทั้งได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดล่าสุดของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่กำหนดให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต็อกหมู ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งปริมาณ และราคาทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.2565 เป็นต้นมาอย่างเคร่งครัด 

ภายใต้การควบคุมมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดกระบวนการ ตลอดจนยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขั้นสูงสุด ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย