เชียงใหม่ ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง พบโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

เชียงใหม่ ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง พบโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน โดยให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านแกน้อย (หย่อมบ้านนาศิริ) หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม รวมถึงให้ปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มกราคมนี้

เชียงใหม่ ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 2 แห่ง พบโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอแต่ละอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย