ภูเก็ต ระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 แรงงานประมง 1,600 คน

ภูเก็ต ระดมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในกลุ่มแรงงานประมงกว่า 1,600 คน เป็นส่วนส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (องค์การสะพานปลาภูเก็ต) อ.เมือง จ.ภูเก็ต แรงงานประมงทั้งคนไทยและต่างด้าว รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประมง จำนวนกว่า 1,600 คน จากจำนวนกว่า 3,000 คนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ต

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เทศบาลตำบลรัษฎา และสมาคมชาวประมงภูเก็ต โอกาสนี้นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต, นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากเป้าหมายประชากรขอจังหวัดภูเก็ต 547,584 คน มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว จำนวน 482,291 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.08 เข็มที่ 2 จำนวน 468,108 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.49 เข็มที่ 3 จำนวน 298,055 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.43 และเข็มที่ 4 จำนวน 14,177 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.76

โดยขณะนี้ได้เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนขึ้นมาอีกครั้ง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน, ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง และศูนย์อาคารเทอร์มินอล สนามบินภูเก็ต และเปิดให้ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นภูเก็ตต้องชนะ เป้าหมายการฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 4 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้

จากนั้นจะเป็นการเร่งดำเนินการในส่วนของประชาชนทั่วไปให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้สถานการณ์ของการติดเชื้อโควิด-19 เบาบางลง และเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมไปกับการควบคุมโรค โดยในส่วนของกลุ่มแรงงานประมงทั้งคนไทยและต่างด้าว ซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเช่นกัน

ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ค่อนข้างทรงตัว ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นการติดกันในกลุ่มคนใกล้ชิดและคนครอบครัว รองลงมาจากการสถานประกอบการต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ร้านอาหารกึ่งผับ ทางจังหวัดจึงได้มีความพยายามในการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น และขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ แต่จะกระจายไปตามกลุ่มต่างๆ สิ่งสำคัญคือ การยังต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

ขณะที่นายสมยศ วงศ์บุญยกุล นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต กล่าวถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานประมงว่า ในส่วนของแรงงานประมงซึ่งอยู่ในเรือได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้วเกือบ 100% ซึ่งการมาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 นั้นถือเป็นการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะมีผู้มารับวัคซีนประมาณ 1,600 คน

ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ในแรงงานประมงพูดได้ว่าเป็นศูนย์ นับจากรอบที่ผ่านมาที่มีการตรวจพบการติดเชื้อทำให้ต้องจอดเรือและปิดท่าเรือ เพื่อป้องกันให้การติดเชื้อจบโดยเร็ว ซึ่งก็สามารถทำได้ด้วยดีภายใน 14 วัน แม้ว่าจะไม่พบการติดเชื้อใหม่

แต่ในส่วนของผู้ประกอบการได้มีการจัดทำมาตรการในการป้องกัน โดยเรือแต่ละลำจะต้องมีการสุ่มตรวจ ATK ทุก 7 วัน อย่างน้อย 10% ของลูกเรือแต่ละลำ และเนื่องจากเรือส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลทำให้โอกาสของการติดเชื้อมีน้อย ประกอบกับแรงงานส่วนใหญ่มีร่างกายที่แข็งแรง