'ดร.อนันต์' เปิดผลวิจัย "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3" ยับยั้ง "โอมิครอน" ได้สูง

'ดร.อนันต์' เปิดผลวิจัย "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3" ยับยั้ง "โอมิครอน" ได้สูง

"ดร.อนันต์" เปิดผลวิจัยหลัง "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3" ในสัปดาห์ 3 พบภูมิคุ้มกันสูงขึ้นช่วยยับยั้ง "โอมิครอน" ได้สูงเทียบเท่ากับภูมิคุ้มกันยับยั้งเดลตา

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์เฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana    ถึงแนวทางการทดสอบภูมิกันหลังจากการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3" โดยระบุว่า  

ทีมวิจัยจากสถาบัน Francis Crick ในอังกฤษตีพิมพ์ผลงานใน Lancet วันนี้เกี่ยวกับระดับภูมิคุ้มกันยับยั้ง "โอมิครอน" หลังกระตุ้นเข็มสามด้วย Pfizer mRNA vaccine พบว่า ที่ 3 สัปดาห์ ระดับแอนติบอดียับยั้งโอมิครอนได้สูงเทียบเท่ากับ ระดับแอนติบอดียับยั้งเดลต้าหลังฉีด PZ 2 เข็ม ... ทีมวิจัยจึงนำตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีน PZx2 ต่อเดลตา

'ดร.อนันต์' เปิดผลวิจัย "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3" ยับยั้ง "โอมิครอน" ได้สูง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มาเทียบกับข้อมูลของโอมิครอน พบว่า PZx2 สามารถป้องกันเดลต้าได้สูงถึงเกือบ 90% ขณะที่ Pzx3 ป้องกันโอมิครอนได้เพียง 65-70% และ ตัวเลขจะลดลงเหลือต่ำกว่า 60% ในอีก 1-2 สัปดาห์

ดร.อนันต์ ระบุเพิ่มเติมว่า ผลการวิจัยหลังฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ของประเทศอังกฤษ ระบุไว้ว่า เนื่องจากคนที่ได้รับ Pzx3 ในอังกฤษส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้อาจเป็นสาเหตุของความแตกต่างของประสิทธิภาพของวัคซีน นอกจากนี้มีความเป็นไปได้สูงว่า โอมิครอนที่ติดเซลล์ทางเดินหายใจส่วนบนที่ดีกว่าเดลต้ามาก ทำให้ต้องการแอนติบอดีที่สูงขึ้นในการป้องกันการติดเชื้อ

'ดร.อนันต์' เปิดผลวิจัย "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3" ยับยั้ง "โอมิครอน" ได้สูง

 

ค่าแอนติบอดียับยั้งไวรัสถือเป็นค่ามาตรฐานที่นักวิจัยนิยมใช้อ้างอิงประสิทธิภาพของวัคซีน แต่ค่านั้นไม่ใช่ตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนโดยตรงครับ ปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ สภาวะภูมิคุ้มกัน หรือ คุณสมบัติของไวรัสในการดื้อต่อยารักษา มีส่วนให้ตัวเลข...การอ้างอิงตัวเลขดังกล่าวจากห้องปฏิบัติการจึงต้องระวังตรงจุดนี้ให้มากครับ