เริ่มแล้ว "โมเดอร์นา" ฟรี สถานเสาวภาเปิดลงทะเบียนจนกว่าจะเต็มจำนวน

เริ่มแล้ว "โมเดอร์นา" ฟรี สถานเสาวภาเปิดลงทะเบียนจนกว่าจะเต็มจำนวน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" รวมถึงเข็ม 1 "โมเดอร์นา" (Moderna) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะเต็มจำนวน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" รวมถึงเข็ม 1 "โมเดอร์นา" (Moderna) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

- รีบเลย "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ

- วันนี้ Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ แอสตร้า โมเดอร์นา สมุทรสาคร เช็คเลย

 

สำหรับเงื่อนไข "ฉีดวัคซีนโควิด-19" โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อนจะได้รับการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) จำนวน 2 เข็ม ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน คลิก https://vaccine-trcs.kcmh.or.th เพื่อลงทะเบียน เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 19 , 20 ม.ค.2565 โดยจะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 17 ก.พ. 2565

 

2.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สองภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

 

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน คลิก https://trcs-booster.kcmh.or.th เพื่อลงทะเบียน เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 19 , 20 , 21 , 22 ม.ค.2565

 

 

เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีนและกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

 

  • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
  • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

ท่านสามารถติดตามการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาในรอบถัดไปได้ทาง Fanpage Facebook : "สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute"

 

เริ่มแล้ว "โมเดอร์นา" ฟรี สถานเสาวภาเปิดลงทะเบียนจนกว่าจะเต็มจำนวน