อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี อัพเดทจุดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้าเซนเนก้า ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2565 รวม 17 จุดโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ เช็คเลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี อัพเดทจุดวอล์คอิน (Walk in) "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" รวมถึงเข็ม 1 และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ "วัคซีนไฟเซอร์" ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2565 รวมกว่า 17 จุด เปิดให้บริการทุกเข็มสำหรับประชาชนใน จ.ชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ใน จ.ชลบุรี 

 

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

 

- วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

1. สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2

2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

 

- ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 3 เดือน

1. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม

2. ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม

3. แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม

4. สูตรไขว้ ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

5. สูตรไขว้ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

 

- แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

1. สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 – เข็ม 2

2. สูตรแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 - ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2

3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

 

- แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 1 เดือน

1. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม

2. ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม

 

- แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 3 เดือน

1.สูตรไขว้ ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

2.สูตรไขว้ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

- แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 4 สำหรับกลุ่ม 608 และผู้ประกอบอาชีพในร้านขายยาและคลินิค ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้มากกว่า 3 เดือน

1. สูตรซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า


 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า

 

อัพเดท 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 - เข็ม 4 จ.ชลบุรี "วัคซีนไฟเซอร์" แอสตร้า