พาณิชย์เชียงใหม่ เผยปริมาณ "เนื้อหมู" ภาคเหนือลดฮวบร้อยละ 50

พาณิชย์เชียงใหม่ เผยปริมาณ "เนื้อหมู" ภาคเหนือลดฮวบร้อยละ 50

พาณิชย์จังหวัดชียงใหม่ เผยหลังเกิดโรคASF ส่งผลกระทบให้ปริมาณ "เนื้อหมู" ในภาคเหนือลดลงร้อยละ 50 จากปริมาณความต้องการวันละ 6,000-7,000 ตัว ต้องนำเข้ามาจากภาคอื่น ทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่ม กำชับผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาให้เห็นชัดเจน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นางพนิดา วานิรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบการราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น โดยได้กำหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ณ จุดขาย เพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค

พาณิชย์เชียงใหม่ เผยปริมาณ "เนื้อหมู" ภาคเหนือลดฮวบร้อยละ 50

สำหรับมาตรการกำกับดูแลการจำหน่ายเนื้อหมู ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปลายปี 2564 เป็นต้นมา จากการที่เกิดภาวะโรคระบาดในสุกร ทำให้เนื้อสุกรในตลาดมีราคาสูงขึ้น จึงได้ออกมาตรการ ห้ามไม่ให้ส่งสุกรมีชีวิตออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้มีเนื้อหมูเพียงต่อผู้บริโภคภายในประเทศ และให้ผู้เลี้ยง ที่ครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป แจ้งราคาต้นทุน ปริมาณคงเหลือ และแจ้งการขนย้าย เพื่อควบคุมราคาสินค้า

พาณิชย์เชียงใหม่ เผยปริมาณ "เนื้อหมู" ภาคเหนือลดฮวบร้อยละ 50

จากการที่ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นมาจากสาเหตุหลักจำนวนเนื้อหมูในตลาดมีน้อยลง ประกอบกับต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสุกรที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ทางพาณิชย์ได้จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชน โดยกำหนดจุดจำหน่ายเนื้อแดงหมูในราคากิโลกรัม 150 บาท ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่ไว้ 10 จุด

เพื่อให้ประชาชนได้หาซื้อในราคาประหยัดได้ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร้านชัยพัฒน์พลัส ตลาดประตูเชียงใหม่, ร้านเจ้น้อย เมืองตลาดเมืองใหม่, ร้านยอดเงิน สาขาเวียงพิงค์, ร้านเจ๊ถนอม เมืองตลาดแม่เหียะ, ร้าน SK สาขาหางดง ต.แม่เหียะ, ร้านยอดเงิน สาขาช่อยใต้ ในเขตพื้นที่ อำเภอสันทราย ร้านเจ้ตุ๊ สันทราย ตลาดแม่โจ้ , ร้าน SK สาขาแม่โจ้ อ.สันทราย ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ร้านยอดเงิน สาขาแช่ช้าง สันกำแพง ในพื้นที่อำเภอหางดง ร้านโจโจ้หมูสด หางดงตลาดหางดง

พาณิชย์เชียงใหม่ เผยปริมาณ "เนื้อหมู" ภาคเหนือลดฮวบร้อยละ 50

สำหรับปริมาณหมูเนื้อแดง ในช่วงสถานการณ์ปกติความต้องการเนื้อหมูในภาคเหนือมีอยู่วันละประมาณ 6,000-7,000 ตัว แต่หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากโรคระบาด ปริมาณเนื้อหมูที่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ลดลงไปประมาณร้อยละ 50 จึงได้นำเนื้อหมูจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้ามาในพื้นที่เพื่อสมทบกับความต้องการในพื้นที่ จากการนำเนื้อหมูเข้ามาจากพื้นที่อื่น ทำให้ต้นทุนของเนื้อหมูชำแหละสูงขึ้นจากค่าขนส่ง

พาณิชย์เชียงใหม่ เผยปริมาณ "เนื้อหมู" ภาคเหนือลดฮวบร้อยละ 50

สำหรับเรื่องไข่ไก่ จากกระแสข่าวที่จะขยับขึ้น โดยขอความร่วมมือให้สมาคมไก่ไข่ตรึงราคาไข่ไก่คละขนาดหน้าฟาร์มฟองละ 2.90 บาท ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดราคาขายปลีกที่เหมาะสม โดยระบุ เบอร์ 0 ราคาปองละไม่เกิน 4.30 บาท, เบอร์ 1 ราคา 4 บาท, เบอร์2 ราคา 3.70 บาท, เบอร์ 3 ราคา 3.50 บาท, เบอร์4 ราคา 3.30 บาท และ เบอร์ 5 ราคา 3.10 บาท

โดยทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสำรวจราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าราคาขายปลีกยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ยังไม่มีการขึ้นราคาเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค หากพบผู้ค้าจำหน่ายสินค้าเกินราคาที่กำหนด สามารถร้องเรียนได้ที่ 1569