กรมการค้าภายใน สั่งคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะเนื้อหมู

กรมการค้าภายใน สั่งคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะเนื้อหมู

กรมการค้าภายใน ออกมาตรการด้านการตลาดและกฎหมาย ควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะเนื้อหมู แก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มแม่สุกรและลูกสุกร คาดอีกระยะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยผลประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ราคาสินค้า ทั้งเนื้อหมู ไก่ และไข่ไก่ ได้กำหนดมาตรการด้านการตลาด สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ พร้อมรายงานปัญหาในระดับจังหวัดมายังส่วนกลางทุกวัน

ส่วนมาตรการทางกฎหมาย ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเนื้อหมู ขอให้ผู้ครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่ 500 ตัว แจ้งปริมาณการครอบครองทุก 7 วัน เพื่อทราบสต๊อกการครอบครองของสุกรมีชีวิตทั้งประเทศ รวมถึงการครอบครองเนื้อสุกรแช่เย็นตั้งแต่ 5 พันกิโลกรัมขึ้นไปต้องแจ้งให้ทราบด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า พร้อมขอให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ แก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มแม่สุกรและลูกสุกร คาดว่าอีกระยะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ