สงขลา นับเสร็จกระดานแรก หน่วยเลือกตั้งที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิ 125 คน

เลือกตั้งซ่อมสงขลา นับเสร็จกระดานแรกในหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา สงขลา มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 125 คน

บรรยากาศการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มีสิทธิน้อยที่สุด คือจำนวน 143คน ซึ่งทันทีที่ปิดหีบเลือกตั้งใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็นับเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิจำนวน125 คนคิดเป็นร้อยละ 87.41 

โดยคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนี้เป็นของ นายอนุกูล พฤษานุศักดิ์ จากพรรคพลังประชารัฐ ได้ 66 คะแนน ขณะที่ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 52 คะแนน, นายธิวัชร์ ดำแก้ว พรรคก้าวไกล ได้ 4 คะแนน, นายพงศธร สุวรรณรักษา พรรคกล้า ได้ 2 คะแนน และบัตรเสีย 1ใบ

สงขลา นับเสร็จกระดานแรก หน่วยเลือกตั้งที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิ 125 คน