รพ.จุฬาลงกรณ์ แจ้งลดให้บริการผู้ป่วยนอกลง 50% ป้องกันการระบาด "โอมิครอน"

รพ.จุฬาลงกรณ์ แจ้งลดให้บริการผู้ป่วยนอกลง 50%  ป้องกันการระบาด "โอมิครอน"

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศลดให้บริการผู้ป่วยนอกลง 50% และอาจพิจารณาให้การตรวจรักษาทางระบบออนไลน์ในบางรายการ การป้องกันการแพร่ระบาด "โอมิครอน"

เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศเรื่องการปรับการบริการผู้ป่วยนอกในระบบปกติ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ โอมิครอน ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงปรับบริการผู้ป่วยนอกในระบบปกติดังนี้

1. ลดการให้บริการผู้ป่วยนอกลง 50% โดยพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วน

2. มีการคัดกรองประวัติความเสี่ยงผู้ป่วยทุกราย

3. ผู้ป้วยที่แพทย์พิจารณาเลื่อนนัด หรือ สั่งยาล่วงหน้า จะได้รับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ หรือรับยาล่วงหน้าได้ ที่ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร ชั้น 1

4. แพทย์อาจพิจารณาให้การตรวจรักษาทางระบบออนไลน์ในบางรายการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแต้งให้ทราบต่อไป

รพ.จุฬาลงกรณ์ แจ้งลดให้บริการผู้ป่วยนอกลง 50%  ป้องกันการระบาด "โอมิครอน"