ผวา "โอมิครอน" 4 ตำบลศรีสะเกษ แห่ขอตรวจกว่า 2,000 คน พบเชื้อ 88 คนแล้ว

ผวา "โอมิครอน" 4 ตำบลศรีสะเกษ แห่ขอตรวจกว่า 2,000 คน พบเชื้อ 88 คนแล้ว

ชาวบ้านจาก 4 ตำบลในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผวาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเชื้อ "โอมิครอน" แห่ขอเข้าตรวจหาเชื้อแบบสวอป กว่า 2,000 คน เบื้องต้นพบผลติดเชื้อแล้ว 88 คน และยังรอลุ้นผลอีกนับพันคน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 65 ที่ วัดบ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 30 ร่วมกับทีม อสม.ตำบลสำโรง ผู้นำหมู่บ้าน ได้ร่วมใจกันเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ ในการรับบริการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เพื่อหวังให้ทราบผล 100% ซึ่งก่อนหน้านี้พบมีการระบาดกระจายในเขตพื้นที่ 4 ตำบล เริ่มจากแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง ต่อมากระจายไปในเขตตำบลแต้ ตำบลสำโรง และตำบลแข้ ซึ่งผลช่วงแรกมีการติดเชื้อเพียง 7 ราย จากนั้นทีมสอบสวนโรคก็ได้เข้าดำเนินการตั้งจุดตรวจเพื่อค้นหาเชื้อจะได้ป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดไปยังจุดอื่น ผลปรากฏว่าในเขตตำบลกำแพง ที่มีการตรวจหาเชื้อเน้นไปที่แม่ค้าในตลาดสดและประชาชนผู้มีการสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 315 คน พบเป็นผู้ติดเชื้อ จำนวน 53 คน จากนั้นได้เข้าพื้นที่ตั้งจุดบริการตรวจที่ศาลาประชาคม บ้านแต้ ตำบลแต้ เปิดให้บริการตรวจ จำนวน 559 คน ผลปรากฎพบมีผู้ติดเชื้อ จำนวน 35 คน และเข้าตรวจในเขตพื้นที่ของตำบลแข้ จำนวน 190 คน ผลยังไม่ออก พร้อมกับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย ได้ตั้งจุดตรวจให้บริการที่วัดบ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง จำนวน 650 คน ซึ่งผลน่าจะออกในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ แต่อัตราเสี่ยงสูงมากในการพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากบ้านสวนฝ้าย มี 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 17 ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่นี้ผลการตรวจไปเมื่อวานปรากฏเป็นบวก ติดเชื้อทั้งสองคนจึงทำให้ลูกบ้านเสี่ยงสูงมาก

ขณะเดียวกันคุณตาคุณยาย อายุมากกว่า 70 ปี ผวากลัวติดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน เดินทางมาขอตรวจหาเชื้อกับเจ้าหน้าที่แบบ RT-PCR หลังจากพบว่าคนในหมู่บ้านที่ตรวจไปก่อนหน้านี้ ติดเชื้อกันจำนวนมาก รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านของบ้านสวนฝ้าย ทั้งหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 17 ติดเชื้อ ขณะให้บริการลูกบ้านในการพาไปตรวจหาเชื้อ ต้องหามส่งโรงพยาบาลเข้ารักษาตัว ทำให้ทั้ง คุณยายและคุณตาผวาร่วมกับชาวบ้านแห่เข้าตรวจกว่า 600 คนในวันนี้

นายชัยยา ศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 เปิดเผยว่า วันนี้ตนเองก็ต้องมาตรวจหาเชื้อเช่นเดียวกัน พร้อมกับการสวมชุดกันฝนเพื่อป้องกันเชื้อในการมาทำหน้าที่ให้บริการประชาชนแทนผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ที่ก่อนหน้านี้ให้บริการพาชาวบ้านไปตรวจแต่ตนเองกลายเป็นผู้ติดเชื้อ ทั้ง 2 คน ต้องส่งโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เพื่อเข้ารับการรักษาตัว จากผลการพาชาวบ้านไปตรวจก่อนหน้านี้ที่ตำบลแต้ มีชาวบ้านติดเชื้อ 60 กว่าคน ทำให้ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านหวาดผวา จึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแถบนี้ มาตั้งจุดบริการตรวจหาเชื้อในวันอาทิตย์ โดยได้ประกาศหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านออกมาตรวจกันทุกคน คาดว่าวันนี้จะเกิน 600 คนเป็นแน่

ส่วน นายวีระพล เมืองกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้เข้าตรวจในเขตของตำบลแต้ จำนวน 559 คน แต่ผลยังออกไม่หมด เนื่องจากมีการส่งตัวอย่างกระจายไปหลายแห่งเพื่อช่วยในการตรวจหาเชื้อ ผลเท่าที่แจ้งมาส่วนหนึ่งพบมีผู้ติดเชื้อแล้ว 35 คน อีกจุดหนึ่งที่ตั้งจุดตรวจเมื่อวานนี้ พี่น้องประชาชนในเขตตำบลแข้ ตรวจไปทั้งสิ้น 190 ราย ยังรอผลอยู่ผลยังไม่ออกแต่อัตราเสี่ยงสูงในการที่จะมีผู้ติดเชื้อด้วย ส่วนวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์มาตั้งจุดให้บริการตรวจที่ศาลาวัดบ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง ตอนนี้ตรวจไปได้แล้ว 550 ราย แต่ยังไม่จบคาดว่าจะทะลุ 600 รายเป็นแน่ ต้องรอผลอีกสองวันผลตรวจจึงจะออก และก่อนหน้านี้ที่ตรวจแม่ค้าตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง หลังที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ตรวจไปจำนวน 315 ราย ผลออกมาพบมีผู้ติดเชื้อจำนวน 53 ราย ซึ่งถือว่าอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อในเขต 4 ตำบลนี้สูงมาก โดยแผนการดำเนินงานต่อจากนี้ก็จะต้องนำผลการทำงานสรุปเข้าที่ประชุมของ ศบค. อำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในการที่จะวางแผนสกัดผู้ที่ติดเชื้อและผู้เสี่ยงสูงด้วยการเปิดโรงพยาบาลสนามและเปิดศูนย์พักคอยต่อไป